Job 36
NB

Job 36

36
Menneskenes lidelser har sin grunn i deres hovmod
1Og Elihu forsatte med å si: 2Vent litt på meg, så jeg kan få sagt deg min mening! Ennå er det noe å si til forsvar for Gud. 3Jeg vil hente min kunnskap langt bortefra. Jeg vil vise at min skaper har rett. 4For sannelig, mine ord er ikke falske. Han som er fullkommen i kunnskap, er hos deg. 5Se, Gud er sterk, men han akter ikke noen ringe. Han er mektig i forstandens kraft.
6Han lar ikke en ugudelig leve. Og de undertrykte hjelper han til deres rett. #8:22. Sal 72:4. Jes 11:4. 7Han tar ikke sine øyne fra de rettferdige. Men han lar dem for alltid sitte med ære sammen med konger på sine troner. #Sal 34:16. 113:7,8. 1Sam 2:8. 8Blir de bundet med lenker og fanget i ulykkens snarer, 9så vil han med det minne dem om deres gjerninger, deres synder, at de viste seg gjenstridige. 10Han vil åpne deres øre for advarselen og formane dem til å omvende seg fra det onde. #33:16,17. Jon 3:8. 11Om de da hører på ham og tjener ham, så får de leve sine dager i lykke og sine år i herlighet og glede. 12Men hører de ikke, da skal de gjennombores av spydet og omkomme i sin uforstand. 13Mennesker med gudløst sinn huser vrede. De roper ikke til Gud når han legger dem i bånd. 14De dør i ungdommen. De ender sitt liv lik dem som driver tempelutukt. #5Mos 23:17. 1Kong 14:24. 15Han frelser de ulykkelige ved deres ulykke og åpner deres øre ved trengselen. #Jes 38:17.
16Også deg lokker han ut av trengselens svelg til en åpen plass hvor det ikke er trangt. Og ditt bord skal være fullt av fete retter. #Sal 18:20. 23:5. Hos 2:14. 17Men nå rammes du fullt ut av ugudelighetens dom. Ja, dom og rettferdighet har grepet deg. 18La bare ikke vrede lokke deg til spott. La ikke den store boten lede deg på avvei! 19Kan vel ditt nødskrik fri deg av trengsel? Kan all kraftanstrengelse gjøre dette? 20Du skal ikke lengte etter natten, den natt da hele folkeslag rykkes bort fra sitt sted. #34:20,25. 21Vokt deg, vend deg ikke til synd! For det foretrekker du fremfor å lide. 22Se, Gud er opphøyet i sin kraft. Hvem er en læremester som han? #35:11. Sal 25:8,9. 23Hvem velger for ham den veien han skal følge? Og hvem kan si: Du gjorde urett! #8:3. 34:10. Jes 40:13. 45:9. Rom 11:34. 24Husk på å opphøye hans gjerning, den som menneskene har sunget om!
25All verden ser på den med lyst, menneskene skuer den langt bortefra. 26Se, Gud er stor, og vi forstår ham ikke! Tallet på hans år er uutgrunnelig. #11:7. Sal 102:13,28. 27Han drar vanndråper opp til seg, og av tåken siler regnet ned. #5:10. 38:25,28. 1Mos 2:6. 28Fra skyene strømmer det og drypper ned over mange mennesker. 29Kan vel noen forstå hvordan skyene brer seg ut, hvordan det braker fra hans telt? #37:11,16. Sal 18:12. 30Se, han brer ut sitt lys omkring seg og dekker havets røtter. 31Ved dem straffer han folkeslag. Men han gir også føde i overflod. 32Han fyller sine hender med lyn og byr dem å fare ut mot sitt mål. 33Han lar tordenen rulle og bære bud om ham, selv feet varsler der han drar fram.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.