Job 19
NB

Job 19

19
Job: Jeg vet at min gjenløser lever
1Og Job svarte og sa: 2Hvor lenge vil dere plage min sjel og knuse meg med ord? 3Det er nå tiende gang dere håner meg og ikke skammer dere ved å krenke meg. 4Har jeg virkelig fart vill, da blir min villfarelse min egen sak. 5Vil dere virkelig opphøye dere over meg og vise meg at min vanære har rammet meg med rette? 6Da skal dere vite at Gud har gjort meg urett! Han har satt sitt garn omkring meg. 7Se, jeg roper: Vold! - men jeg får ikke noe svar. Jeg skriker om hjelp, men det er ingen rett å få. #30:20,24. Sal 22:3. Hab 1:2. 8Min vei har han stengt, så jeg ikke kommer fram, og over mine stier legger han mørke. #3:23. Klag 3:7,9.
9Min ære har han kledd av meg og tatt bort kronen fra mitt hode. 10Han bryter meg ned på alle kanter, så jeg går til grunne, og han rykker opp mitt håp som et tre. 11Han lar sin vrede brenne mot meg og akter meg som sin fiende. #13:24. 33:10. 12Hans hærflokker kommer imot meg, de baner seg vei og leirer seg rundt om mitt telt. 13Mine brødre har han drevet langt bort fra meg, og mine kjenninger er blitt helt fremmede for meg. #16:7. Sal 38:12. 88:9,19. 14Mine nærmeste holder seg borte, og mine kjenninger har glemt meg. 15Mine husfolk og mine tjenestepiker regner meg som en fremmed, jeg er blitt en utlending i deres øyne. 16Kaller jeg på min tjener, så svarer han ikke. Med egen munn må jeg bønnfalle ham. 17Min ånde er motbydelig for min hustru, og jeg er som vond lukt for min mors sønner. 18Selv barn forakter meg. Vil jeg reise meg, så taler de imot meg. 19Alle mine nærmeste venner avskyr meg, og de jeg elsket, har vendt seg imot meg. 20Mine ben trenger ut gjennom min hud og mitt kjøtt, bare tannkjøttet er ennå urørt på meg. #16:8. 33:21. Sal 102:6. 21Forbarm dere, forbarm dere over meg, dere mine venner! For Guds hånd har rørt ved meg. #1:11. 27:11. Sal 32:4. 22Hvorfor forfølger dere meg likesom Gud og blir ikke mette av mitt kjøtt? 23Å, måtte mine ord bli oppskrevet! Måtte de bli opptegnet i en bok,
24ja, med jerngriffel og bly for evig bli hogd inn i stein! 25Men jeg, jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet. #16:19. Sal 78:35. 110:1. Jes 47:4. 1Kor 15:25 ff. 26Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud, #Jes 26:19. Dan 12:2. Joh 5:28 ff. 27han som jeg skal skue, meg til gode, han som mine øyne skal se og ikke noen fremmed - mine nyrer tæres bort i mitt liv av lengsel. #Sal 17:15. 73:26. 2Kor 5:2. 1Joh 3:2. 28Når dere sier: Hvor vi skal forfølge ham! - dere har jo funnet skylden hos meg - 29så frykt for sverdet! For vrede er en synd som straffes med sverd! Dette sier jeg for at dere skal tenke på at det kommer en dom. #Sal 58:12. Fork 12:14. Matt 5:22.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.