Johannes 6
NB

Johannes 6

6
Jesus metter fem tusen menn
1Etter dette dro Jesus over til den andre siden av Galilea-sjøen, også kalt Tiberias-sjøen. #6:23. 21:1.#Matt 4:18. 14:13 ff. Mark 6:30 ff. Luk 5:1. 9:10 ff. 2En stor folkemengde fulgte ham, fordi de så de tegnene som han gjorde på de syke. 3Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg sammen med disiplene sine. #v.15. Matt 5:1. 4Og påsken, jødenes høytid, var nær. #2:13. 5:1. 11:55. 5Da nå Jesus løftet sine øyne og så at en stor folkemengde kom til ham, sa han til Filip: Hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få noe å ete? #1:44. 4:8.
6Men dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre. 7Filip svarte ham: Brød for to hundre denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke! 8En av disiplene hans, Andreas, Simon Peters bror, sier til ham: #1:41. 9Her er en liten gutt som har fem byggbrød og to småfisker. Men hva er det til så mange? #2Kong 4:42,43. 10Jesus sa: La folket sette seg ned! Det var mye gress på stedet, og mennene satte seg da ned. Tallet på dem var omkring fem tusen. 11Jesus tok brødene og takket, og han delte ut til dem som satt der. Likeså delte han ut av småfiskene, så mye de ville ha. #21:9,13. Matt 15:36. Luk 22:19. 12Da de var blitt mette, sier han til disiplene sine: Sank sammen stykkene som er blitt til overs, slik at ingenting går til spille! 13De sanket da sammen, og de fylte tolv kurver med stykker av de fem byggbrødene, som var blitt til overs etter dem som hadde spist. #Matt 14:20. 14Da nå folket så det tegnet han hadde gjort, sa de: Dette er i sannhet profeten som skal komme til verden. #1:25. 7:40. Apg 3:22. 7:37. 15Da nå Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, trakk han seg igjen tilbake og gikk opp i fjellet, han selv alene. #Matt 14:23. Mark 6:46. Luk 6:12. 9:28.#
Jesus går på vannet
16Men da det ble kveld, gikk disiplene hans ned til sjøen. #Matt 14:22 ff. Mark 6:45 ff. 17De steg om bord i en båt for å sette over sjøen til Kapernaum. Det var alt blitt mørkt, og Jesus var ikke kommet til dem. #2:12. 6:24,59. 18Og sjøen gikk høyt, for det blåste en sterk vind. #Matt 8:24. 19Da de hadde rodd omkring tjuefem eller tretti stadier, fikk de se Jesus komme gående på sjøen. Han kom nær til båten, og de ble redde. 20Men han sa til dem: Det er meg, frykt ikke! #Matt 14:27. 21De ville da ta ham opp i båten. Og straks kom båten til landet de seilte til.
Livets brød
22Dagen etter så folket som sto på den andre siden av sjøen, at det ikke var noen båt der. De hadde sett at det bare var den ene båten, og at Jesus ikke var gått om bord i den sammen med disiplene, men at disiplene hadde lagt ut alene.
23Det kom nå andre båter fra Tiberias og la til nær det stedet der de hadde spist brødet etter Herrens takkebønn. #v.11. 24Men da folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke disiplene hans, gikk de i båtene og kom til Kapernaum for å lete etter Jesus. 25Og da de fant ham på den andre siden av sjøen, sa de til ham: Rabbi, når kom du hit? 26Jesus svarte dem og sa: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette! 27Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som Menneskesønnen skal gi dere. For på ham har Faderen, Gud, satt sitt segl. #v.40,50,51,54,58. 10:28. 17:2. Jes 55:2. 28De sa da til ham: Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger? 29Jesus svarte og sa til dem: Dette er Guds gjerning at dere skal tro på ham som han har sendt. #1Joh 3:23. 30De sa da til ham: Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du? #2:18.#Matt 12:38. 16:1. Mark 8:11,12. Luk 11:16. 1Kor 1:22. 31Våre fedre åt manna i ørkenen, slik det står skrevet: Brød fra himmelen ga han dem å ete. #2Mos 16:4 ff. Neh 9:15. Sal 78:24. 105:40. 32Jesus sa da til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Moses ga dere ikke brødet fra himmelen. Men min Far gir dere det sanne brød fra himmelen. 33For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. #v.51. 34De sa da til ham: Herre, gi oss alltid dette brødet! #4:15. 35Jesus sa til dem: Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste. #v.48,51. 4:14. Jes 55:1 ff. 36Men jeg sa dere at dere har sett meg, og likevel tror dere ikke. #v.26,64. 37Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg. Og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut. #17:2,6-9,24. 38For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. #4:34. 5:30. Matt 26:39 ff. Heb 10:9. 39Og dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men reise det opp på den siste dag. #v.37. 10:28,29. 17:12. 18:9. 40For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal reise ham opp på den siste dag. #v.47. 3:15,16. 17:3. 1Joh 2:25. 41Jødene knurret da over ham fordi han sa: Jeg er brødet som er kommet ned fra himmelen. 42Og de sa: Er ikke dette Jesus, Josefs sønn? Kjenner vi ikke både hans far og hans mor? Hvordan kan han da si: Jeg er kommet ned fra himmelen?#7:27. Matt 13:55. Mark 6:3. Luk 4:22. 43Jesus svarte og sa til dem: Knurr ikke dere imellom! 44Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham. Og jeg skal reise ham opp på den siste dag. #v.37,39. 12:32. Jer 31:18. 45Det står skrevet hos profetene: Og de skal alle være lært av Gud. - Hver den som hører av Faderen og lærer, kommer til meg. #Jes 54:13. Jer 31:33,34. Mika 4:2. Fil 3:15. 1Tess 4:9. 46Ikke så at noen har sett Faderen. Bare han som er fra Gud, han har sett Faderen. #1:18. 7:29. Matt 11:27. 47Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror, har evig liv! #v.40. 3:36. 5:24. 48Jeg er livets brød. #v.35,51. 49Deres fedre åt manna i ørkenen og døde. #v.31. 1Kor 10:3,5. 50Dette er brødet som kommer ned fra himmelen, for at en skal ete av det og ikke dø. 51Jeg er det levende brødet som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brødet, skal han leve i evighet. Og det brødet som jeg vil gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv. #v.35,41,48,58. 52Jødene trettet nå seg imellom og sa: Hvordan kan han gi oss sitt kjød å ete? #v.41,42. 53Jesus sa da til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dersom dere ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere! #3:36. Matt 26:26-28. 54Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv. Og jeg skal reise ham opp på den siste dag. #v.39. 55For mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. 56Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg og jeg i ham. #15:4,5. 1Joh 2:24. 3:24. 57Likesom den levende Faderen har sendt meg, og jeg lever ved Faderen, slik skal også den som eter meg, leve ved meg. 58Dette er brødet som er kommet ned fra himmelen - ikke slik som fedrene åt, og døde. Den som eter dette brødet, skal leve i evighet. 59Dette sa han mens han lærte i en synagoge i Kapernaum.
Mange av Jesu disipler tar anstøt
60Mange av disiplene hans som hørte dette, sa da: Dette er harde ord! Hvem kan høre dem? 61Men da Jesus visste med seg selv at disiplene hans knurret over dette, sa han til dem: Tar dere anstøt av dette? 62Hva så når dere får se Menneskesønnen stige opp dit hvor han var før? #Mark 16:19. Apg 1:2,9. 63Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og er liv. #2Kor 3:6. 64Men det er noen av dere som ikke tror. - For Jesus visste fra begynnelsen hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulle forråde ham. #2:25. 13:11. Matt 9:4. 12:25. 65Og han sa: Derfor har jeg sagt dere at ingen kan komme til meg uten at det er gitt ham av Faderen. #v.44.
Peter bekjenner sin tro
66Etter dette trakk mange av disiplene hans seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham.
67Jesus sa da til de tolv: Vil også dere gå bort? 68Simon Peter svarte ham: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, #v.63. Apg 5:20. 69og vi tror og vet at du er Guds Hellige! #10:36. Matt 16:16. 1Joh 4:16. 70Jesus svarte dem: Har jeg ikke utvalgt dere tolv? Og én av dere er en djevel. #12:4. 13:18,21. Luk 6:13. 22:21. 71Han talte om Judas, Simon Iskariots sønn. For det var han som skulle forråde ham, enda han var en av de tolv. #Matt 26:47 ff.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.