Johannes 13
NB

Johannes 13

13
Jesus feirer påske med disiplene
1Det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Og som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. 2De holdt da måltid. Djevelen hadde allerede inngitt i hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde ham. #Matt 26:20 ff.#Mark 14:17 ff. Luk 22:3,22 ff. Apg 5:3. 3Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. #3:35. 8:42. 16:28. Matt 28:18. 4Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg klærne, og tar et linklede og binder det om seg. 5Deretter slår han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde bundet om seg. #Luk 7:44. 1Tim 5:10. 6Han kommer da til Simon Peter, og denne sier til ham: Herre, vasker du mine føtter? 7Jesus svarte og sa til ham: Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere. 8Peter sier til ham: Aldri i evighet skal du vaske mine føtter! Jesus svarte ham: Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg! 9Simon Peter sier til ham: Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet! 10Jesus sier til ham: Den som er badet, trenger ikke å vaske annet enn føttene, han er jo helt ren. Også dere er rene, men ikke alle. #15:3. 11For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han: Dere er ikke alle rene. #6:64,70. 12Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg klærne, satte han seg til bords igjen. Så sa han til dem: Forstår dere hva jeg har gjort med dere? 13Dere kaller meg Mester og Herre. Og med rette sier dere det, for jeg er det. #Matt 23:8,10. 1Kor 8:6. 12:3. 14Når da jeg, som er Herre og Mester, har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres føtter. #Matt 20:26-28. Luk 22:27. 1Joh 2:6. 15For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere. #1Pet 2:21. 5:3. 16Sannelig, sannelig, sier jeg dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Heller ikke er en utsending større enn den som har sendt ham. #15:20. Matt 10:24. Luk 6:40. 17Om dere vet dette, da er dere salige, så sant dere gjør det. 18Jeg taler ikke om dere alle. Jeg vet hvem jeg har utvalgt - men Skriften måtte bli oppfylt: Han som eter sitt brød med meg, har løftet sin hæl mot meg. #Sal 41:10.#Matt 26:20 ff. Mark 14:17 ff. Luk 22:21 ff.
19Fra nå av sier jeg dere det før det skjer, for at dere, når det skjer, skal tro at jeg er den jeg er. #8:24,28. 14:29. 16:4. 20Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tar imot en som jeg sender, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. #Matt 10:40. Luk 10:16. Gal 4:14.
Judas går for å forråde Jesus
21Da Jesus hadde sagt dette, ble han rystet i ånden, og vitnet og sa: Sannelig, sannelig sier jeg dere: En av dere kommer til å forråde meg. 22Disiplene så på hverandre, de kunne ikke skjønne hvem det var han talte om. 23En av disiplene, han som Jesus elsket, lå til bords ved Jesu side. #v.18. 6:71. Matt 26:21 ff. Mark 14:18 ff. Luk 22:21 ff. 24Til ham nikker da Simon Peter for at han skulle spørre hvem han mente. 25Han lener seg opp til Jesu bryst og sier til ham: Herre, hvem er det? 26Jesus svarer: Det er ham som jeg gir det brødstykket jeg nå dypper. Han dypper så stykket, og tar og gir det til Judas, Simon Iskariots sønn. 27Og etter at han hadde fått stykket, for Satan inn i ham. Jesus sier så til ham: Det du gjør, gjør det snart! 28Men ingen av dem som lå til bords, skjønte hva han mente med det han sa til ham. 29Siden Judas hadde pengepungen, tenkte noen at Jesus sa til ham: Kjøp inn det vi har bruk for til høytiden! Eller at han skulle gi noe til de fattige. #12:6. 30Da han hadde fått brødstykket, gikk han straks ut. Men det var natt.
Jesus taler om sin bortgang
31Da han var gått, sa Jesus: Nå er Menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham.
32Er Gud herliggjort i ham, da skal også Gud herliggjøre ham i seg selv, og han skal snart herliggjøre ham. #12:23. 17:1,5. 33Mine barn! Ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal lete etter meg, og som jeg sa til judeerne, sier jeg nå til dere: Dit jeg går, kan dere ikke komme. #7:33,34. 8:21. 34Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. #15:12,17. 1Pet 1:22. 1Joh 2:7. 3:11,23. 4:21. 2Joh 5. 35Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. #1Joh 3:14. 4:7. 36Simon Peter sier til ham: Herre, hvor går du hen? Jesus svarte ham: Dit jeg går, kan du ikke følge meg nå, men du skal følge meg senere. #21:18,19. Matt 26:33 ff. Mark 14:27 ff. Luk 22:31 ff.
37Peter sier til ham: Herre, hvorfor kan jeg ikke følge deg nå? Jeg vil sette mitt liv til for deg. 38Jesus svarer: Vil du sette ditt liv til for meg? Sannelig, sannelig sier jeg deg: Hanen skal ikke gale før du har fornektet meg tre ganger. #Matt 26:34. Mark 14:30. Luk 22:34.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.