Jeremia 28
NB

Jeremia 28

28
Kampen mellom Jeremia og profeten Hananja
1I det samme året, i begynnelsen av Judas konge Sidkias regjering, i det fjerde året, i den femte måneden, sa Hananja, Assurs sønn, profeten fra Gibeon, til meg i Herrens hus mens prestene og alt folket hørte på: 2Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Jeg vil bryte i stykker Babel-kongens åk! 3Om to år fører jeg tilbake til dette stedet alle de karene i Herrens hus som Babels konge Nebukadnesar tok fra dette stedet og førte til Babel. #27:16. 2Krøn 36:10. Dan 1:2. 4Og Judas konge Jekonja, Jojakims sønn, og alle de bortførte fra Juda som er kommet til Babel, fører jeg tilbake til dette stedet, sier Herren. For jeg vil bryte Babel-kongens åk. #2Kong 24:12 ff.
5Da sa profeten Jeremia til profeten Hananja så prestene og alt folket som sto i Herrens hus, hørte det - 6profeten Jeremia sa: Amen! Måtte Herren gjøre det! Måtte Herren oppfylle de ordene som du profeterte, så han fører karene fra Herrens hus og alle de bortførte tilbake fra Babel til dette stedet! 7Men hør nå dette ordet som jeg taler for dine og for alt folkets ører: 8De profetene som har vært før meg og før deg fra gammel tid, de profeterte mot mange land og mot store riker om krig og ulykke og pest. 9Men når en profet profeterer om fred, og hans ord går i oppfyllelse, da kan alle se at han er en profet som Herren i sannhet har sendt. #5Mos 18:22. 10Da tok profeten Hananja åket av profeten Jeremias nakke og brøt det i stykker. #27:2.
11Og Hananja sa i alt folkets nærvær: Så sier Herren: Slik vil jeg om to år bryte i stykker Babel-kongen Nebukadnesars åk og ta det av alle folkeslags nakke! - Da gikk profeten Jeremia sin vei. 12Men etter at profeten Hananja hadde brutt i stykker åket og tatt det av profeten Jeremias nakke, kom Herrens ord til Jeremia, og det lød så: 13Gå og si til Hananja: Så sier Herren: Et åk av tre har du brutt i stykker, men i stedet for det har du laget et åk av jern. #5Mos 28:48. 14For så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Et åk av jern har jeg lagt på alle disse folkeslagenes nakke, for at de skal tjene Babels konge Nebukadnesar. Og de skal tjene ham. Også markens dyr har jeg gitt ham. 15Da sa profeten Jeremia til profeten Hananja: Hør nå, Hananja! Herren har ikke sendt deg, og du har fått dette folket til å sette sin lit til løgn. #14:14. 23:21. 29:31 ff. 16Derfor sier Herren så: Se, nå sender jeg deg bort fra jorden! I dette året skal du dø, fordi du har forkynt frafall fra Herren. #29:31 ff. 5Mos 13:6. 17Og profeten Hananja døde i det samme året, i den sjuende måneden.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.