Jeremia 21
NB

Jeremia 21

21
Dom over Jerusalem
1Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren, da kong Sidkia sendte Pasjhur, Malkias sønn, og presten Sefanja, Ma’asejas sønn, til ham og sa: 2Spør Herren for oss! For Babels konge Nebukadnesar går til krig mot oss. Kanskje Herren vil handle med oss i samsvar med alle sine undergjerninger, så fienden drar bort fra oss. #34:1 ff. 3Da sa Jeremia til dem: Så skal dere si til Sidkia: 4Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg vender om de krigsvåpen som dere har i hånden, og som dere kjemper med utenfor muren mot Babels konge og mot kaldeerne, som har beleiret dere, og jeg vil samle dem midt i denne byen. 5Jeg vil selv kjempe mot dere med utrakt hånd og med sterk arm og med vrede og harme og stor forbitrelse. #5Mos 29:28. Jes 63:10.
6Jeg vil slå denne byens innbyggere, både mennesker og dyr. De skal dø i en voldsom pest. 7Deretter, sier Herren, vil jeg gi Sidkia, Judas konge, og hans tjenere og folket - de som er blitt igjen i denne byen etter pesten og sverdet og hungersnøden - i Babels konge Nebukadnesars hånd og i deres fienders hånd, og i deres hånd som står dem etter livet. Han skal slå dem med sverdets egg, han skal ikke spare dem og ikke skåne og ikke forbarme seg. #13:14. 32:3 ff. Esek 7:9. 8Og til dette folket skal du si: Så sier Herren: Se, jeg legger fram for dere livets vei og dødens vei. #5Mos 11:26. 30:15,19. 9Den som blir igjen i denne byen, skal dø ved sverd og ved hunger og ved pest. Men den som drar ut av byen og går over til kaldeerne, som har beleiret dere, skal bli i live. Han skal få sitt liv til krigsbytte. #38:2.
10For jeg har vendt mitt åsyn mot denne byen til det onde og ikke til det gode, sier Herren. I Babel-kongens hånd skal den bli gitt, og han skal brenne den opp med ild.#44:11. 52:13. 11Og til Judas konges hus skal du si: Hør Herrens ord, du Davids hus! 12Så sier Herren: Døm rettferdig hver morgen, og fri den som er plyndret, ut av undertrykkerens hånd, for at ikke min harme skal fare ut som ild og brenne uten at noen slokker, for deres onde gjerningers skyld! #4:4. 22:3. Jes 1:31. 13Så sier Herren: Se, jeg kommer over deg, du som bor i dalen, du som bor på berget på sletten - dere som sier: Hvem kan komme ned og overfalle oss, og hvem kan komme inn i våre boliger? #17:3. 49:4. Klag 4:12. 14Jeg vil hjemsøke dere etter frukten av deres gjerninger, sier Herren. Jeg vil tenne ild på byens skog, og den skal fortære alt rundt omkring den.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.