Jeremia 10
NB

Jeremia 10

10
Avgudene er døde bilder
1Hør det ordet Herren har talt til dere, Israels hus! 2Så sier Herren: Venn dere ikke til hedningenes vei. Vær ikke redd for himmelens tegn, fordi hedningene er redde for dem! #3Mos 18:3. 3For folkenes skikker er tomhet. De feller et tre i skogen, og treskjæreren lager det til med øks. #Jes 40:19 ff. 44:9 ff. 4Med sølv og gull pryder de det. Med spiker og hammer fester de det, så det ikke skal falle. #Jes 41:7. 5Som en dreiet søyle er de ting som blir laget, og de kan ikke tale. De må bæres, for de kan ikke gå! Frykt ikke for dem! For de kan ikke gjøre ondt, og det står heller ikke i deres makt å gjøre godt. #Sal 115:5 ff. Jes 45:20. 46:7.
6Det er ingen som du, Herre! Stor er du, stort og mektig er ditt navn. #32:19. Sal 96:4. 7Hvem skulle ikke frykte deg, du folkenes konge! Det sømmer seg. For blant alle folkenes vismenn og i alle deres riker er det ingen som du. #Sal 33:8. Dan 2:20. Åp 15:4.
8Alle sammen er de ufornuftige, de er dårer. Guder av tre lærer bare tomhet. #51:17. 9Hamret sølv blir innført fra Tarsis, og gull fra Ufas, et verk av treskjærerens og av gullsmedens hender. Blått og rødt purpur er deres kledning, et verk av kunstforstandige menn er de alle sammen. #16:20. 1Kong 10:22. 10Men Herren er Gud i sannhet. Han er en levende Gud og en evig konge. Jorden skjelver for hans vrede. Hedningefolkene kan ikke utholde hans harme. #Sal 10:16. 29:10. 11Så skal dere si til dem: De guder som ikke har skapt himmelen og jorden, de skal bli borte fra jorden og ikke finnes under himmelen. #Sal 96:5. Jes 2:18. Sef 2:11. 12Han er den som skapte jorden ved sin kraft, som grunnfestet jorderike ved sin visdom og spente ut himmelen ved sin forstand. #51:15 ff. 1Mos 1:6 ff. Sal 136:5 ff. Jes 45:12. 13Når han lar det tordne, bruser vannene i himmelen. Han lar skyer stige opp fra jordens ender, sender lyn med regn og fører vind ut av sine lagerrom. #Job 38:25,26. Sal 135:7. 14Hvert menneske blir ufornuftig, uten forstand, hver gullsmed har skam av det utskårne bildet. For hans støpte bilder er løgn, det er ingen ånd i dem.
15De er tomhet, et verk som vekker spott. Den tid de blir krevd til regnskap, skal de gå til grunne. 16Slik er ikke han som er Jakobs del. For han er den som har skapt alle ting. Og Israel er den ætt som er hans arv. Herren, hærskarenes Gud, er hans navn. #51:19. 5Mos 4:19,20. 32:9. Sal 16:5. 119:57.
Folket skal bli bortført
17Sank ditt gods sammen, dra ut av landet, du som bor i beleirede byer! 18For så sier Herren: Se, jeg vil slynge landets innbyggere bort denne gang, og jeg vil gi dem trengsel så de skal kjenne det. 19Ve meg for et slag jeg har fått! Mitt sår er ulegelig! Men jeg sier: Ja, dette er en plage, og jeg må bære den. #14:17. Sal 39:11. 77:11. Mika 7:9. 20Mitt telt er ødelagt, og alle mine snorer er slitt av. Mine barn er gått bort fra meg og er ikke mer. Det er ingen som slår opp mitt telt lenger eller henger opp mine tepper. #31:15. Jes 51:18. 2Kor 5:1. 21For hyrdene var uforstandige og søkte ikke Herren. Derfor gikk de ikke klokt fram, og hele hjorden ble spredt. #23:1. 22Det lyder et budskap! Se, det kommer, en stor larm fra landet i nord. Og byene i Juda skal gjøres til en ørken, til en bolig for sjakaler. #9:11. 23Jeg vet, Herre, at et menneske ikke selv råder for sin vei, at det ikke står til vandringsmannen å styre sin gang. #Ord 16:9. 20:24. 24Tukt meg, Herre, men med måte, ikke i din vrede, for at du ikke skal gjøre rent slutt på meg! #30:11. Sal 6:2. 38:2. 25Øs din harme ut over hedningene, som ikke kjenner deg, og over de ætter som ikke påkaller ditt navn! For de har fortært Jakob, fortært ham og gjort ende på ham, og ødelagt hans hjemland. #Sal 79:6,7.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.