Dommerne 12
NB

Dommerne 12

12
Efra’ims menn angriper Jefta
1Efra’ims menn ble kalt til våpen og dro mot nord. Og de sa til Jefta: Hvorfor sendte du ikke bud etter oss da du dro av sted for å kjempe mot Ammons barn? Nå vil vi sette ild på huset du bor i og brenne det ned over hodet på deg! #8:1. 2Da sa Jefta til dem: En meget stridbar mann har jeg vært, jeg og mitt folk, mot Ammons barn. Jeg ropte på dere, men dere frelste meg ikke ut av deres hånd. 3Da jeg så at dere ikke ville hjelpe, satte jeg livet mitt på spill og dro av sted mot Ammons barn. Og Herren ga dem i min hånd. Hvorfor kommer dere da farende mot meg i dag og vil kjempe mot meg? 4Deretter samlet Jefta alle Gileads menn og kjempet mot Efra’im. Og Gileads menn slo Efra’im, for de hadde sagt: Rømlinger fra Efra’im er dere, gileaditter - midt i Efra’im og midt i Manasse! 5Og gileadittene stengte vadestedene over Jordan for Efra’im. Hver gang det kom en efra’imitt som hadde flyktet fra slaget og sa: La meg slippe over! - da sa Gileads menn til ham: Er du en efra’imitt? Han svarte: Nei. #3:28. 7:24. 6Da sa de til ham: Si sjibbolet*! Men han sa sibbolet, for han kunne ikke uttale ordet riktig. Så grep de ham og slo ham i hjel ved Jordans vadesteder. Det falt den gang førtito tusen av Efra’im. #*kornaks. Folk i Efra’im#hadde en annen dialekt og sa «sibbolet». 7Jefta dømte Israel i seks år. Og gileaditten Jefta døde og ble gravlagt i en av Gileads byer.
Ibsan, Elon og Abdon
8Etter ham var Ibsan fra Betlehem dommer i Israel.
9Han hadde tretti sønner. Tretti døtre giftet han bort, og tretti svigerdøtre førte han hjem som koner for sønnene sine. Han dømte Israel i sju år. 10Og Ibsan døde og ble gravlagt i Betlehem. 11Etter ham var Elon fra Sebulon dommer i Israel. Han dømte Israel i ti år.
12Da sebulonitten Elon døde, ble han gravlagt i Ajalon i Sebulons land. 13Etter ham var piratonitten Abdon, Hillels sønn, dommer i Israel.
14Han hadde førti sønner og tretti sønnesønner, som red på sytti eselfoler. Han dømte Israel i åtte år. 15Og piratonitten Abdon, Hillels sønn, døde og ble gravlagt i Piraton i Efra’ims land, på Amalekitt-fjellet.