Dommerne 10
NB

Dommerne 10

10
Tola og Ja’ir
1Etter Abimelek sto Tola fram og frelste Israel. Han var sønn av Pua, Dodos sønn, av Issakars stamme, og han bodde i Sjamir på Efra’im-fjellet. 2Han dømte Israel i tjuetre år. Da han døde, ble han gravlagt i Sjamir. 3Etter ham sto Ja’ir fra Gilead fram og dømte Israel i tjueto år.
4Han hadde tretti sønner, som red på tretti eselfoler og hadde tretti byer. Disse kalles den dag i dag Ja’irs teltbyer. De ligger i Gileads land. #4Mos 32:41. 1Krøn 2:22. 5Da Ja’ir døde, ble han gravlagt i Kamon.
Ammonittene går til krig mot Israel
6Israels barn gjorde igjen det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Ba’alene og Astarte-bildene, Arams guder og Sidons guder og Moabs guder og ammonittenes guder og filistrenes guder. De forlot Herren og tjente ham ikke. #2:10 ff. 5Mos 31:16,17.
7Da ble Herrens vrede opptent mot Israel, og han overga dem i filistrenes hånd og i ammonittenes hånd. 8Samme året begynte de å plage og underkue Israels barn. I atten år undertrykte de alle Israels barn som bodde på østsiden av Jordan, i amorittenes land, i Gilead. #5Mos 28:33. 9Ammons barn satte også over Jordan for å kjempe mot Juda og mot Benjamin og mot Efra’ims hus, og Israel kom i stor trengsel. 10Da ropte Israels barn til Herren og sa: Vi har syndet mot deg! Vi har forlatt vår Gud og dyrket Ba’alene. #3:9,15. 4:3.
11Men Herren sa til Israels barn: Har jeg ikke frelst dere fra egypterne og amorittene og Ammons barn og filistrene? 12Og da sidonierne og Amalek og Maon undertrykte dere, og dere ropte til meg, frelste jeg dere av deres hånd. 13Men dere forlot meg og dyrket andre guder, derfor vil jeg ikke frelse dere mer. #5Mos 32:16,20,21. 1Sam 8:8. Jer 2:13. 14Gå nå bort og rop til de gudene dere har valgt dere! La dem frelse dere, nå da dere er i slik trengsel! #5Mos 32:37,38. Jer 2:28. 15Da sa Israels barn til Herren: Vi har syndet! Gjør med oss det du finner for godt, bare du vil frelse oss denne gangen! #1Sam 7:6. 12:10.
16Så skilte de seg av med de fremmede gudene og tjente Herren. Da kunne han ikke tåle å se på Israels nød. #5Mos 32:36. Jos 24:23. 1Sam 7:4. 17Ammons barn ble kalt til våpen og slo leir i Gilead. Og Israels barn samlet seg og slo leir i Mispa. 18Da sa krigsfolket, høvdingene i Gilead, til hverandre: Hvem vil gå først i striden mot Ammons barn? Han skal være høvding over alle som bor i Gilead. #10:6 ff.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.