Jesaja 44
NB

Jesaja 44

44
Herren vil utgyte sin Ånd
1Men hør nå, Jakob, min tjener, og Israel, som jeg har utvalgt! #41:8. Jer 30:10. 2Så sier Herren, som skapte deg og dannet deg fra mors liv, som hjelper deg: Frykt ikke, min tjener Jakob, Jesurun, som jeg har utvalgt! #41:10,13,14. 43:1,15. 5Mos 32:15. Job 10:8.#Sal 119:73. 139:13. Jer 46:27. 3For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Jeg vil utgyte min Ånd over din ætt og min velsignelse over din etterslekt. #32:15. Sal 68:10. Esek 39:29. Joel 3:1 ff. Joh 7:38 ff.#Apg 2:1 ff. 8:17. 4De skal vokse opp som gress blant vann, som piletrær ved bekkene. #Sal 1:3. Jer 17:8. Esek 47:12. 5Én skal si: Jeg hører Herren til! En annen skal kalle seg ved Jakobs navn. En tredje skal skrive med sin hånd: Jeg hører Herren til! - og Israel skal han bruke som hedersnavn.
Uten Herren er det ingen Gud
6Så sier Herren, Israels konge og gjenløser, Herren, hærskarenes Gud: Jeg er den første, og jeg er den siste, og uten meg er det ingen Gud. #41:4. 43:11. 45:5,14,21. 46:9. 48:12. Åp 1:8. 22:13. 7Hvem er som jeg? La ham kunngjøre det, la ham legge fram for meg det som har hendt helt siden jeg skapte oldtidens ætt. Og det som skal komme i fremtiden - la dem kunngjøre det! #41:22 ff. 43:9. 8Frykt ikke og forferdes ikke! Har jeg ikke for lenge siden latt deg høre det og forkynt det for deg? Dere er mine vitner. Er det noen Gud uten meg? - Det er ingen klippe, jeg kjenner ingen. #43:10,12. 5Mos 32:4. Sal 18:32. 1Kor 8:4. 10:4. 9De som former utskårne bilder, er ingenting. Deres kjære guder er til ingen nytte. De som gir dem vitnesbyrd, ser ikke og skjønner ikke, derfor skal de bli til skamme. #41:24. 42:17. Sal 97:7. 115:5 ff. Jer 10:14. 51:17,47.
10Hvem har formet en gud og har støpt et bilde? Til ingen nytte er det. 11Se, alle de som holder seg til det, skal bli til skamme. Mestrene selv er jo mennesker. La dem samle seg alle sammen, la dem tre fram! De skal alle bli grepet av frykt, og de skal bli til skamme alle sammen. #45:16. Jon 2:9. 1Kor 8:4. 12Smeden bruker meiselen og arbeider ved kullilden. Han former bildet med hammer, han arbeider på det med sin kraftige arm. Han blir sulten og kraftløs under arbeidet, han drikker ikke vann og blir slapp. #40:19. 41:7. 54:16. Hab 2:18. 13Treskjæreren spenner ut en målesnor, risser av med en stift, bearbeider treet med kniv og risser av med passer, og han lager det til som bildet av en mann, som en prektig menneskeskikkelse, til å bo i et hus. #40:20. Sal 115:4 ff. Jer 10:3 ff. Apg 17:24. 19:24. 14Han feller sedertrær, han tar steineik eller eik, velger seg ut ett blant skogens trær. Han planter furu, og regnet får den til å vokse. 15Så tjener treet mennesket til brensel. Han tar av det og varmer seg med det. Han fyrer også og baker brød med det. Han tilvirker også en gud av det, som han tilber. Han tilvirker et utskåret bilde av det, som han faller ned for. #46:6. 2Krøn 25:14. 16Halvdelen av det brenner han opp med ild. Med den ene halvdelen lager han til det kjøttet han skal ete, han steker en stek og metter seg. Han varmer seg også og sier: Å! Jeg er blitt varm, jeg kjenner ilden! 17Resten av det gjør han til en gud, til sitt utskårne bilde. Han faller ned for det og tilber det. Han ber til det og sier: Frels meg, for du er min gud! #42:17. 45:20. 18De skjønner ingenting og forstår ingenting. For han har klint deres øyne til, så de ikke ser. Han har forherdet deres hjerter, så de ikke forstår. #6:10. Rom 11:25. 19Han tar seg det ikke til hjertet, og han har ikke klokskap og forstand nok til å si: Halvdelen av det har jeg brent opp med ild, jeg har også bakt brød over glørne på det, jeg steker kjøtt og eter - skulle jeg gjøre resten av det til en motbydelighet, skulle jeg falle ned for en trekubbe? 20Han nærer seg på aske. Et bedratt hjerte har ført ham vill, og han redder ikke sin sjel. Han sier ikke: Er det ikke løgn det jeg har i min høyre hånd? #Hos 12:2. Rom 1:21.
Herren vil utføre sitt verk for Israel
21Kom dette i hu, Jakob, og Israel! For du er min tjener. Jeg har dannet deg, du er min tjener, Israel, du skal ikke bli glemt av meg! #46:4. 49:14,15.
22Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg gjenløser deg! #1:18. 31:6. 43:25. 55:7. 23Rop av jubel, dere himler! For Herren utfører sitt verk. Rop med fryd, dere jordens dybder! Bryt ut i jubel, dere fjell, du skog og hvert tre i deg! For Herren gjenløser Jakob, og på Israel vil han åpenbare sin herlighet. #35:10. 49:13. 55:12. Sal 66:1 ff. 96:10 ff. 98:7 ff. 24Så sier Herren, din gjenløser, han som dannet deg fra mors liv: Jeg er Herren, som gjør alle ting. Jeg utspente himmelen alene, og bredte ut jorden uten hjelp fra noen. #40:22. 43:1. 45:12. 47:4. 5Mos 32:6. Sal 104:2,5. 25Jeg gjør pratmakernes tegn til intet og spåmennene til dårer. Jeg driver de vise tilbake og gjør deres visdom til dårskap. #29:14. 45:16. 1Kor 1:19,20. 26Jeg stadfester min tjeners ord og fullbyrder mine sendebuds råd. Jeg sier om Jerusalem: Der skal bo folk! - og om byene i Juda: De skal bygges opp igjen, jeg vil reise opp deres ruiner. 27Jeg sier til dypet: Bli tørt! Dine strømmer vil jeg tørke ut! #42:15. 43:16. 2Mos 14:22. Jos 3:16. 28Og det er jeg som sier om Kyros: Han er min hyrde. Han skal fullføre alt som er meg til behag. Han skal si til Jerusalem: Du skal bygges opp igjen! - og til templet: Du skal bli grunnlagt! #45:13. 54:11. 2Krøn 36:22,23. Esr 1:1 ff. 5:13.