Jesaja 42
NB

Jesaja 42

42
Den første sangen om Herrens tjener (Messias)
1Se, min tjener, som jeg støtter, min utvalgte, som min sjel har velbehag i! Jeg legger min Ånd på ham, han skal føre rett ut til hedningefolkene. #11:2. 49:3. 61:1 ff.#Matt 3:17. 12:18 ff. 17:5. Luk 24:47. Apg 1:8. 10:38.#2Pet 1:17. 2Han skal ikke skrike og ikke rope, og han skal ikke la sin røst høre på gaten. 3Det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende veke skal han ikke slokke. I sannhet skal han føre retten ut til dem. #57:15. Sal 34:19. 72:2 ff. Matt 5:3. 11:28. 4Han skal ikke bli utmattet, og hans kraft skal ikke bli knekket før han får grunnlagt retten på jorden. Og på hans lov venter fjerne kyster. 5Så sier Gud Herren, som skapte himmelen og utspente den, som bredte ut jorden med det som gror på den, han som gir åndepust til folket som bor på den, og ånd til dem som ferdes på den: #40:22. 44:24. 45:12. Sal 24:1.
6Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og tatt deg ved hånden. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene, #9:2 ff. 49:6,8. 60:3. Luk 2:32. Apg 13:46,47. Heb 9:15. 7for at du skal åpne blinde øyne, føre de bundne ut av fangehullet og føre dem som sitter i mørke, ut av fengselet. #9:2 ff. 61:1. Luk 1:79. 4:18 ff. Apg 26:18. 8Jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære eller de utskårne bilder min pris. #48:11. 2Mos 3:15. 1Joh 5:21. 9De ting som er forkynt tidligere, se, de er kommet. Og nå forkynner jeg nye ting. Før de spirer fram, lar jeg dere høre om dem. #41:22,23. 43:19. 46:10. 48:3,6.
Israels lovsang til Herren
10Syng en ny sang for Herren, syng hans pris fra jordens ende - dere som farer ut på havet, og alt som fyller det, fjerne kyster og dere som bor der! #49:6. Sal 33:3. 40:4. 96:1. 98:1. 149:1.#Åp 5:9. 14:3. 11Ørkenen og dens byer skal oppløfte røsten, de landsbyene hvor Kedar bor. De som bor på fjellet, skal juble, fra fjelltoppene skal de rope høyt. #60:7. 12De skal gi Herren ære og forkynne hans pris på fjerne kyster. #5Mos 32:3. Sal 72:9 ff. Mal 1:11. Åp 14:7. 13Herren skal dra ut som en kjempe, som en krigsmann skal han egge sin harme. Han skal rope høyt, ja skrike. Mot sine fiender skal han vise sin makt.
14Jeg har tidd fra eldgammel tid. Jeg talte ikke, jeg holdt meg tilbake. Nå vil jeg skrike som den fødende kvinne, jeg vil puste og fnyse. #57:11. Sal 50:21. 15Jeg vil legge fjell og hauger øde og la alle deres vekster tørke bort, jeg vil gjøre elver til land og tørke ut sjøer. 16Blinde vil jeg føre på en vei de ikke kjenner. På stier de ikke visste om, vil jeg la dem ferdes. Mørke steder foran dem vil jeg gjøre til lys og bakker til sletteland. Dette er de ting jeg vil gjøre, jeg vil for visst ikke la det være. #40:4. 48:17. Sal 97:11. 112:4. 17De skal vike tilbake og bli fullstendig til skamme, de som satte sin lit til utskårne bilder, som sier til støpte bilder: Dere er våre guder! #1:29. 44:9 ff. Sal 97:7.
Israel er blind og døv, og er selv skyld i at det ble straffet
18Dere døve, hør! Og dere blinde, lukk øynene opp og se! #43:8. Rom 11:25.
19Hvem er blind uten min tjener og døv som den budbæreren jeg sender? Hvem er blind som min fortrolige venn, blind som Herrens tjener? 20Du har sett mye, men du tar ikke vare på det. Han har åpne ører, men han hører ikke. #6:9. Esek 33:31. Matt 13:13,14. 21Det er Herrens vilje å gjøre loven stor og herlig for sin rettferdighets skyld. 22Men det er et røvet og plyndret folk. De ligger alle sammen bundet i huler og gjemt i fengsler. De ble røvet, og ingen reddet dem. De ble plyndret, og ingen sa: Gi tilbake! #49:9. 23Hvem iblant dere vil heretter vende øret til dette, gi akt og høre på det? #Sak 7:11. 24Hvem har overgitt Jakob til plyndring og Israel til røvere? Var det ikke Herren, han som vi syndet imot? På hans veier ville de ikke gå, og de ville ikke høre på hans lov. #30:15. 57:17. Jer 2:19. 6:16. 25Så utøste han over dem sin brennende vrede og en veldig krig. Den satte dem i brann rundt omkring, men de forsto det ikke. Den brente dem, men de la det ikke på hjertet. #66:15. Jer 2:30. 7:20. Esek 20:8. Hos 5:10. Rom 2:5.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.