Jesaja 33
NB

Jesaja 33

33
Ve over assyrerne
1Ve deg, du ødelegger, som selv ikke er blitt ødelagt, du røver som ingen har røvet noe fra! Når du er ferdig med å ødelegge, skal du bli ødelagt. Når du har sluttet med å røve, skal andre røve fra deg. #37:36,38. Jer 30:16. Hab 2:8. Matt 7:2. 2Herre, vær oss nådig! Vi venter på deg. Vær vår arm hver morgen, ja, vår frelse i nødens tid! #Sal 50:15. Dan 9:19. Hab 3:16. 3For tordenrøsten flyr folkene. Når du reiser deg, blir hedningene spredt. #4Mos 10:35. Sal 68:2. Jer 25:31. 4Deres bytte skal sankes, likesom skaveren* sanker. Som gresshoppene springer, springer de etter det. #Joel 1:4. *gresshoppe. 5Opphøyet er Herren, for han bor i det høye. Han fyller Sion med rett og rettferdighet. #1:27. 57:15. Sal 97:9. 113:5. 138:6. 6Det skal komme trygge tider for deg, en fylde av frelse, av visdom og kunnskap. Herrens frykt skal være Sions skatt. 7Se, deres løvehelter skriker der ute, fredsbudene gråter sårt. #2Sam 23:20. 2Kong 18:37. 8Allfarveiene er øde, det er ingen veifarende mer. Han* har brutt pakten**, foraktet byene***, ikke aktet noe menneske. #Dom 5:6.#*Sankerib. **2Kong 18:14 ff. ***Hab 1:10. 9Landet visner og sykner bort. Libanon står skamfull og visner. Saron er som en ødemark. Basan og Karmel rister løvet av. #35:2. Nah 1:4. 10Nå vil jeg stå opp, sier Herren. Nå vil jeg reise meg, nå vil jeg ikke lenger bli sittende. 11Dere skal være svangre med strå og føde halm. Deres egen pust er en ild som skal fortære dere. #59:4. Sal 7:15. 12Folkeslag skal bli brent til kalk, de skal bli som avskårne tornekvister som brennes opp med ild.
Israels konge (Messias) skal bli sett i sin makt og herlighet
13Hør dere som er langt borte, hva jeg har gjort! Kjenn min styrke, dere som er nær!
14Syndere bever på Sion, skjelving har grepet de gudløse: Hvem kan bo ved en fortærende ild? Hvem kan bo ved evige bål? #30:27 ff. 5Mos 4:24. Heb 12:29. 15Den som vandrer i rettferdighet og taler det som rett er, som forakter det som vinnes ved urett og vold, som rister sine hender så han ikke rører ved bestikkelser, som stopper ørene igjen for ikke å høre på blodråd*, og som lukker øynene for ikke å se på det som ondt er,#Sal 15:2 ff. 24:3 ff.#119:37. Matt 5:6 ff. *Se Sal 1:1 og Esek 7:23 16han skal bo på høye steder. Fjellfestninger er hans borg. Sitt brød skal han få, vannet skal ikke slippe opp for ham. #51:14. 58:11. Sal 23:1,2. 17Dine øyne skal skue Kongen i hans herlighet, de skal se et vidstrakt land. 18Ditt hjerte skal tenke tilbake på redselen: Hvor er han som skrev opp? Hvor er han som veide pengene? Hvor er han som talte tårnene? #1Kor 1:20. 19Det ville folket skal du ikke se mer, folket med det vanskelige språket som en ikke skjønner, med den stammende tungen som en ikke forstår. #28:11. 5Mos 28:49. Jer 5:15. 20Se på Sion, byen med våre høytidsstevner! Dine øyne skal se Jerusalem som en trygg bolig, som et telt som ikke flyttes, hvor teltpælene aldri rykkes opp og snorene aldri brister. #32:18. Sal 122:4. 125:1. 21Men der skal vi ha Herren, Den Veldige, i stedet for brede elver og strømmer. Ingen skute rodd med årer skal gå der, intet mektig krigsskip skal fare der. 22For Herren er vår dommer, Herren er vår lovgiver, Herren er vår konge, han skal frelse oss. 23Slappe henger dine* tau, de støtter ikke masten, de holder ikke seglet utspent. Da deles røvet bytte i mengde, selv de lamme røver og plyndrer. #*fiendens. 24Og ingen innbygger skal si: Jeg er syk! Det folket som bor der, har fått sin synd forlatt. #Jer 50:20. Joel 3:15. Mika 7:18,19. Sak 12:8.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.