Jesaja 12
NB

Jesaja 12

12
Lovsangen i Messias’ dager
1På den dagen skal du si: Jeg takker deg, Herre! For du var vred på meg, men din vrede hørte opp, og du trøstet meg. #11:11 ff. 38:17. 2Se, Gud er min frelse! Jeg er trygg og frykter ikke. For Herren Herren er min styrke og lovsang. Han ble meg til frelse. #45:17. 62:11. 2Mos 15:2. Sal 118:14. 3Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder. #32:15. 44:3. 55:1.#Joel 3:1. Joh 4:14. 7:37 ff. Apg 2:1 ff. 4Og dere skal si på den dagen: Takk Herren! Påkall hans navn! Kunngjør hans gjerninger blant folkene, forkynn at hans navn er opphøyet! #25:1. 1Krøn 16:8. Sal 105:1.
5Syng Herrens pris, for herlige ting har han gjort! La hele jorden få vite det! #44:23. Sal 47:7. 6Rop høyt og juble, dere som bor på Sion! Stor er Israels Hellige midt iblant dere! #52:9. Sef 3:14 ff. Sak 9:9.