Hebreerne 3
NB

Hebreerne 3

3
Jesus Kristus er større enn Moses
1Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall: Gi akt på Jesus, den apostel og yppersteprest som vi bekjenner. #4:14. Gal 4:4. Fil 3:14. 1Pet 1:15. 2Han var tro mot den som innsatte ham, likesom også Moses var tro i hele Guds hus. #2Mos 40:16. 4Mos 12:7. 3Men Jesus er større ære verd enn Moses, for han som bygger et hus, er jo større ære verd enn huset selv! 4Hvert hus er jo bygd av noen. Men den som har bygd alt, er Gud. #Jes 40:28. Rom 11:36. 5Og vel var Moses tro som tjener i hele hans hus, for å vitne om det som skulle forkynnes. #v.2. 4Mos 12:7. 5Mos 18:15,18. 6Men Kristus var tro som Sønn over hans hus. Og hans hus er vi, så sant vi like til enden holder fast ved frimodigheten og det håpet vi roser oss av.#Matt 24:13. 1Kor 3:16. Ef 2:21,22. Kol 1:23.
Forherd ikke deres hjerter
7Derfor, som Den Hellige Ånd sier: I dag, om dere hører hans røst, #3:15. 4:7. Sal 95:7,8. 8da forherd ikke deres hjerter - som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørkenen, 9der deres fedre fristet meg ved å sette meg på prøve, enda de så mine gjerninger i førti år.#4Mos 14:22. 5Mos 6:16. 10Derfor ble jeg harm på denne slekten, og sa: Alltid farer de vill i sitt hjerte, de kjenner ikke mine veier. 11Så sverget jeg i min vrede: Nei, aldri skal de komme inn til min hvile! #4:3,5. 4Mos 14:21-25. Sal 95:11. 12Se til, brødre, at det ikke hos noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. #v.19. Rom 11:20. 13Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. #10:24,25. 1Tess 5:11. 14For vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden holder fast ved den første, fulle visshet. #10:22. Åp 2:10,25. 15Når det blir sagt: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen - 16hvem var det da som hørte, men likevel forbitret ham? Var det ikke alle de som dro ut fra Egypt, ledet av Moses? 17Og hvem var det han var harm på i førti år? Var det ikke på dem som hadde syndet, så deres kropper falt i ørkenen? #v.10. 4Mos 14:29,33. 26:65. 1Kor 10:5,10. 18Og om hvem var det han sverget at de ikke skulle komme inn til hans hvile? Var det ikke om dem som ikke hadde villet tro? #v.11. 4Mos 14:22,23. 5Mos 1:34-36. Rom 11:20. 19Så ser vi da at det var på grunn av vantro de ikke kunne komme inn.