Hebreerne 13
NB

Hebreerne 13

13
Oppfordring til gjensidig kjærlighet
1La broderkjærligheten vare ved! #Rom 12:10. 1Tess 4:9. 1Pet 1:22. 2Pet 1:7. 2Glem ikke gjestfrihet! For ved den har noen hatt engler til gjester uten å vite det. #1Mos 18:3. 19:2,3. Rom 12:13. 1Pet 4:9. 3Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere er jo selv i legemet! #Matt 25:36. Rom 12:15. 1Kor 12:26. Kol 4:18. 4La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet! For Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet. #1Kor 6:9,10. Ef 5:5. 5La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. For han har sagt: Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. #1Mos 28:15. 5Mos 31:6. Jos 1:5. Matt 6:25,34.#1Tim 6:6. 6Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren er min hjelper, jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg? #Sal 56:5,12. 118:6. Rom 8:31. 7Husk veilederne deres, de som har talt Guds ord til dere! Legg merke til den utgangen deres livsferd fikk, og følg etter dem i deres tro. #v.17. 1Kor 4:16. 11:1.
8Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. #Sal 102:28. Mark 14:62. Åp 1:18.
Det offer Gud har behag i
9La dere ikke føre på avveier ved mange slags forskjellige og fremmede lærdommer. For det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, som ikke har vært til noen nytte for dem som har gitt seg av med det. #Jer 29:8. Matt 24:2.#Rom 16:17. Ef 4:14. 5:6. Kol 2:16-23. 1Tim 4:3. 10Vi har et alter som de ikke har rett til å ete av, de som tjener ved teltet. 11For offerdyrenes blod blir båret inn i helligdommen av ypperstepresten til soning for synd, men kroppene deres blir oppbrent utenfor leiren. #3Mos 4:5, 12, 21. 12Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod. #Matt 21:39. Joh 19:17,20. 13La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære! 14For vi har ikke her en by som forblir, men søker den som kommer. #11:10,16. Sal 39:13. Ef 2:19. Fil 3:20. 15La oss derfor ved ham alltid bære fram lovprisningsoffer til Gud, det er: frukt av lepper som priser hans navn. #3Mos 7:12. Sal 50:14,23. 51:19. Hos 14:3. 1Pet 2:5. 16Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre. For slike offer er til behag for Gud. #Rom 12:13. Fil 4:18.
Hilsener og oppmuntringer
17Vær lydige mot veilederne deres og rett dere etter dem. For de våker over deres sjeler, og skal avlegge regnskap for det. Se til at de kan gjøre det med glede og uten sukk, for ellers vil det ikke være til gagn for dere. #Esek 3:17. 33:7. Fil 2:29. 1Tess 5:12. 18Be for oss! For vi trøster oss til at vi har en god samvittighet, og ønsker å gå rett fram i alle ting. #Apg 24:16. Ef 6:18,19. 1Tim 3:9.
19Jeg ber dere på en særlig måte om å gjøre dette, for at jeg så meget snarere må bli gitt tilbake til dere. 20Men fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde, #Jes 40:11.#Esek 34:23. Joh 10:11. Apg 2:24. 1Pet 2:25. 5:4. 21må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje, ved at han virker i oss ved Jesus Kristus det som er godt i hans øyne. Ham tilhører æren i all evighet! Amen. #Rom 16:27. Fil 2:13. 2Tim 4:18. 22Jeg ber dere, brødre: Ta dette formaningens ord vel opp! Jeg har jo bare skrevet til dere i all korthet. 23Dere skal vite at vår bror Timoteus er løslatt. Hvis han kommer snart, skal jeg besøke dere sammen med ham. 24Hils deres veiledere og alle de hellige! De fra Italia hilser dere. 25Nåden være med dere alle! #Kol 4:18. Tit 3:15.