1 Mosebok 7
NB

1 Mosebok 7

7
Gud ber Noah gå inn i arken
1Så sa Herren til Noah: Gå inn i arken, du og hele din husstand! For bare deg har jeg funnet rettferdig for meg i denne slekt. #6:9. Heb 11:7. 2Pet 2:5. 2Av alle rene dyr skal du ta deg ut sju par, hann og hunn, og av dyr som ikke er rene, ett par, hann og hunn, 3likeså av himmelens fugler sju par, hann og hunn, for å holde deres slekter i live på hele jorden. 4For sju dager heretter vil jeg la det regne på jorden i førti dager og førti netter, og jeg vil utslette fra jordens overflate hvert levende vesen som jeg har skapt. 5Og Noah gjorde i ett og alt som Herren hadde befalt ham.
Vannflommen
6Noah var seks hundre år gammel da vannflommen kom over jorden. 7Så gikk Noah og hans sønner, hans kone og hans svigerdøtre med ham inn i arken for å berge seg for vannflommen. #v.13. 6:18. Matt 24:37,38. 1Pet 3:20.
8Av de rene dyrene og av de dyrene som ikke er rene, av fuglene og av alt som kryper på marken, 9gikk par for par inn til Noah i arken, hanndyr og hunndyr, slik Gud hadde befalt Noah. 10Så skjedde det, etter at de sju dagene var til ende, at vannflommen kom over jorden. 11I det året av Noahs liv da han var seks hundre år gammel, i den andre måneden, på den syttende dagen i måneden, den dagen brast alle kilder i det store dyp, og himmelens sluser ble åpnet. #v.6. 8:2.
12Regnet strømmet ned over jorden i førti dager og førti netter. 13Denne samme dagen gikk Noah og Sem, Kam og Jafet, Noahs sønner, og Noahs kone og hans tre svigerdøtre med dem inn i arken,
14de og alle de ville dyrene etter sitt slag, alt fe etter sitt slag, alt kryp som rører seg på jorden etter sitt slag, alle fugler etter sitt slag, alt som flyr, alt som har vinger. 15De gikk inn til Noah i arken, par for par av alle skapninger som har livsånde i seg. 16De som gikk inn var hann og hunn av alt kjød, slik Gud hadde befalt ham. Og Herren lukket etter ham. 17Da kom vannflommen strømmende over jorden i førti dager, slik at vannet steg og løftet arken og hevet den over jorden.
18Og vannet steg og økte veldig over jorden, og arken fløt bortover vannflaten. 19Vannet steg nå mer og mer på jorden, så alle de høye fjellene under himmelen ble skjult. 20Femten alen høyt steg vannet over fjellene, og skjulte dem. 21Da omkom alt kjød som rørte seg på jorden, fugl og fe og de ville dyr, alt kryp som rører seg på jorden, og alle menneskene. #v.4. 6:7. Matt 24:38,39. 2Pet 3:6.
22Alt som hadde pust av livsånde i nesen, alt som levde på det tørre land, døde. 23Han utryddet hvert liv som fantes på jorden, fra mennesket til feet, krypet og fuglene under himmelen - de ble utryddet av jorden. Bare Noah ble tilbake, og de som var med ham i arken. #Luk 17:26,27. 1Pet 3:20. 2Pet 2:5. 24Og vannet ble stående høyt over jorden i hundre og femti dager.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.