1 Mosebok 5
NB

1 Mosebok 5

5
Adams etterkommere
1Dette er boken om Adams slektshistorie: På den dagen Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds liknelse, #1:27. 2til mann og kvinne skapte han dem, og han velsignet dem og ga dem navnet menneske på den dagen de ble skapt. 3Da Adam var hundre og tretti år gammel, fikk han en sønn i sin liknelse, etter sitt bilde. Han kalte ham Set. #4:25. 1Krøn 1:1. Luk 3:38.
4Og Adams dager etter at han hadde fått Set, var åtte hundre år, og han fikk sønner og døtre. 5Alle Adams levedager ble ni hundre og tretti år. Så døde han. 6Da Set var hundre og fem år gammel, fikk han sønnen Enosj.
7Etter at Set hadde fått Enosj, levde han åtte hundre og sju år, og fikk sønner og døtre. 8Alle Sets dager ble ni hundre og tolv år. Så døde han. 9Da Enosj var nitti år gammel, fikk han sønnen Kenan.
10Etter at Enosj hadde fått Kenan, levde han åtte hundre og femten år og fikk sønner og døtre. 11Alle Enosjs dager ble ni hundre og fem år. Så døde han. 12Da Kenan var sytti år gammel, fikk han sønnen Mahalalel.
13Etter at Kenan hadde fått Mahalalel, levde han åtte hundre og førti år og fikk sønner og døtre. 14Alle Kenans dager ble ni hundre og ti år. Så døde han. 15Da Mahalalel var sekstifem år gammel, fikk han sønnen Jared.
16Etter at Mahalalel hadde fått Jared, levde han åtte hundre og tretti år og fikk sønner og døtre. 17Alle Mahalalels dager ble åtte hundre og nittifem år. Så døde han. 18Da Jared var hundre og sekstito år gammel, fikk han sønnen Enok.
19Etter at Jared hadde fått Enok, levde han åtte hundre år og fikk sønner og døtre. 20Alle Jareds dager ble ni hundre og sekstito år. Så døde han. 21Da Enok var sekstifem år gammel, fikk han sønnen Metusjalah.
22Og Enok vandret med Gud i tre hundre år etter at han hadde fått Metusjalah, og han fikk sønner og døtre. 23Alle Enoks dager ble tre hundre og sekstifem år. 24Og Enok vandret med Gud. Så ble han borte, for Gud tok ham til seg. #6:9. 2Kong 2:11. Jes 57:1,2. Heb 11:5. 25Da Metusjalah var hundre og åttisju år gammel, fikk han sønnen Lamek.
26Etter at Metusjalah hadde fått Lamek, levde han sju hundre og åttito år og fikk sønner og døtre. 27Alle Metusjalahs dager ble ni hundre og sekstini år. Så døde han. 28Da Lamek var hundre og åttito år gammel, fikk han en sønn.
29Han kalte ham Noah og sa: Han skal trøste* oss under vårt arbeid og våre henders møye på den jorden som Herren har forbannet. #3:17-19. Luk 2:25.#*på hebr. minner dette ordet om navnet Noah. 30Etter at Lamek hadde fått Noah, levde han fem hundre og nittifem år og fikk sønner og døtre. 31Alle Lameks dager ble sju hundre og syttisju år. Så døde han. 32Og da Noah var fem hundre år gammel, fikk han sønnene Sem, Kam og Jafet.