1 Mosebok 4
NB

1 Mosebok 4

4
Kain og Abel
1Adam holdt seg til sin hustru Eva, og hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun: Jeg har fått* en mann ved Herren. #*på hebr. ligner dette ordet på navnet Kain. 2Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble sauegjeter. Kain ble jordbruker. 3Da en tid var gått, skjedde det at Kain bar fram for Herren et offer av markens grøde.
4Abel bar også fram et offer, som han tok av de førstefødte lammene i flokken og deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer, #2Mos 34:19. Heb 11:4. 5men til Kain og hans offer så han ikke. Da ble Kain forbitret, og stirret ned for seg. 6Og Herren sa til Kain: Hvorfor er du så forbitret, og hvorfor stirrer du ned for deg?
7Er det ikke så at dersom du har godt i sinne, da kan du løfte ansiktet? Men har du ikke godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, men du skal herske over den. #Job 11:14,15. Rom 6:12,16. 8Kain talte til Abel, sin bror. Og da de en gang var ute på marken, for Kain løs på sin bror Abel og slo ham i hjel. #Matt 23:35. 1Joh 3:12. 9Da sa Herren til Kain: Hvor er Abel, din bror? Han svarte: Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter?
10Men han sa: Hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden. #9:6. Heb 12:24. 11Nå skal du være bannlyst fra den jorden som åpnet sin munn og tok imot din brors blod fra din hånd. 12Når du dyrker jorden, skal den ikke mer gi deg sin grøde. En flyktning og en vandrer skal du være på jorden. 13Da sa Kain til Herren: Min skyld er større enn at jeg kan bære den.
14Se, du har i dag drevet meg ut av landet, og jeg må skjule meg for ditt åsyn. Jeg blir en flyktning og en vandrer på jorden, og det vil gå slik at hvem som helst som finner meg, kommer til å slå meg i hjel. #3:24. Job 15:20. 15Men Herren sa til ham: Dersom noen slår Kain i hjel, skal det hevnes sjufold. Og Herren satte et merke på Kain for at ingen som møtte ham, skulle slå ham i hjel. 16Så dro Kain bort fra Herrens åsyn og bosatte seg i landet Nod, øst for Eden.
Kains ætt
17Og Kain holdt seg til sin hustru, og hun ble med barn og fødte Hanok. Så tok han seg fore å bygge en by og ga byen navnet Hanok etter sin sønn. 18Hanok fikk sønnen Irad. Irad ble far til Mehujael. Mehujael ble far til Metusjael. Metusjael ble far til Lamek. 19Lamek tok seg to koner, den ene hette Ada, den andre hette Silla.
20Ada fødte Jabal, han ble stamfar til dem som bor i telt og holder buskap. 21Hans bror hette Jubal, han ble stamfar til alle dem som spiller på harpe og fløyte. 22Silla fødte Tubalkain. Han smidde alle slags redskaper av kobber og jern. Tubalkains søster var Na’ama. 23Lamek sa til konene sine: Ada og Silla, hør min røst, Lameks hustruer, lytt til min tale! En mann dreper jeg for hvert sår jeg får, en gutt for hver skramme jeg får.
24For hevnes Kain sju ganger, da skal Lamek hevnes syttisju ganger. #v.15.
Set og hans ætt
25Adam holdt seg igjen til sin hustru, og hun fødte en sønn og kalte ham Set. [Hun sa:] For Gud har satt* meg en annen sønn i Abels sted, fordi Kain slo ham i hjel. #*på hebr. ordspill med navnet Set.
26Set fikk en sønn og kalte ham Enosj. På den tiden begynte de å påkalle Herrens navn. #12:8. 26:25. Luk 3:38.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.