1 Mosebok 14
NB

1 Mosebok 14

14
Krig. Lot blir bortført
1Det skjedde i de dager da Amrafel var konge i Sinear, Arjok konge i Ellasar, Kedorlaomer konge i Elam, og Tideal konge over Gojim, 2da førte disse kongene krig mot Bera, kongen i Sodoma, og Birsa, kongen i Gomorra, og Sjinab, kongen i Adma, og Sjemeber, kongen i Sebojim, og mot kongen i Bela, det er Soar. 3Alle disse slo seg sammen og dro til Siddim-dalen, der Salthavet* nå er. #*Dødehavet. 4Tolv år hadde de tjent Kedorlaomer, men i det trettende året gjorde de opprør. 5I det fjortende året kom så Kedorlaomer og de kongene som var med ham. De slo refa’ittene i Asterot-Karnajim, susittene i Ham, emittene i Sjave-Kirjatajim, 6og horittene på Se’ir-fjellet, like til El-Paran ved utkanten av ørkenen. 7Deretter vendte de tilbake og kom til En-Misjpat, det er Kadesj, og la under seg hele amalekittenes land, likeså amorittene som bodde i Haseson-Tamar. 8Da dro kongen av Sodoma ut, og kongen av Gomorra, kongen av Adma, kongen av Sebojim og kongen av Bela - det er Soar. De stilte seg i fylking mot dem i Siddim-dalen, 9mot Kedorlaomer, kongen i Elam, og Tideal, kongen over Gojim, og Amrafel, kongen i Sinear, og Arjok, kongen i Ellasar - fire konger mot de fem. 10Nå var Siddim-dalen full av jordbekgruver. Kongene av Sodoma og Gomorra flyktet, og de falt i dem. De som ble igjen, flyktet opp i fjellene. 11Så tok de alt gods i Sodoma og Gomorra, og hele matforrådet deres, og dro bort. 12De tok også med seg Lot, Abrams brorsønn, og hans gods, og dro bort. Han bodde nemlig i Sodoma.
Abram befrir Lot
13Det kom så noen flyktninger og fortalte det til hebreeren Abram. Han bodde ved den terebintelunden som tilhørte amoritten Mamre - Mamre var bror til Esjkol og Aner, og de var Abrams forbundsfeller.
14Da nå Abram fikk høre at hans slektning var bortført som fange, mønstret han sine våpentrente menn som var født i hans hus, tre hundre og atten i tallet, og satte etter dem like til Dan. 15Han og hans folk delte seg og overfalt dem om natten, og han slo dem og forfulgte dem helt til Hoba, som ligger nord for Damaskus. 16Så brakte han alt godset med tilbake. Også sin slektning Lot og hans eiendom førte han tilbake, likeså kvinnene og folket.
Melkisedek velsigner Abram
17Da han vendte tilbake etter å ha slått Kedorlaomer og de kongene som var med ham, gikk kongen i Sodoma ut for å møte ham i Sjavedalen, det er Kongedalen.
18Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Den Høyeste Gud. #Sal 110:4. Heb 7:1 ff. 19Han velsignet ham og sa: Velsignet være Abram av Den Høyeste Gud, han som eier himmel og jord. #v.22. Heb 7:6. 20Og lovet være Den Høyeste Gud, som har gitt dine fiender i din hånd! Og Abram ga ham tiende av alt. #Sal 9:3. 57:3. Dan 4:2. Heb 7:2,4,6. 21Og kongen av Sodoma sa til Abram: Gi meg folket, og ta du godset!
22Men Abram sa til kongen av Sodoma: Jeg løfter min hånd til Herren, Den Høyeste Gud, han som eier himmel og jord: #v.19. 5Mos 10:14. Åp 10:5,6. 23Ikke så mye som en tråd eller en skorem vil jeg ta av alt som er ditt, for at du ikke skal si: Jeg har gjort Abram rik. 24Jeg vil ikke ha noe, bare den maten som folkene mine har ett, og det som faller på de menn som dro ut med meg, Aner, Esjkol og Mamre - la dem ta sin del.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.