Esekiel 46
NB

Esekiel 46

46
Om sabbaten og nymånedagen
1Så sier Herren Herren: Porten til den indre forgården, den som vender mot øst, skal være lukket de seks arbeidsdagene. Men på sabbatens dag skal den åpnes, og likeså på nymånedagen. 2Og fyrsten skal da gå inn gjennom forhallen i porten utenfra og stå ved portens dørstolpe. Prestene skal ofre hans brennoffer og hans fredsoffer, og han skal tilbe på portens terskel og så gå ut igjen. Men porten skal ikke lukkes før om kvelden. 3Folket i landet skal på sabbatene og nymånedagene tilbe for Herrens åsyn ved inngangen til denne porten. 4Brennofferet som fyrsten skal ofre til Herren på sabbatens dag, skal være seks lam uten lyte og en vær uten lyte, 5og som matoffer en efa til væren, og som matoffer til lammene så mye som han finner for godt å gi, og en hin olje til hver efa, #45:24. 6og på nymånedagen en ung okse uten lyte og seks lam og en vær. Uten lyte skal de være. 7Som matoffer skal han ofre en efa til oksen og en efa til væren, og til lammene så mye som han har råd til, og en hin olje til hver efa.
Om fyrsten og hans tjeneste
8Når fyrsten går inn, skal han gå inn gjennom forhallen i porten, og samme vei skal han gå ut igjen. #44:3. 9Men når folket i landet går inn for Herrens åsyn på høytidene, skal den som går inn gjennom nordporten for å tilbe, gå ut gjennom sørporten, og den som går inn gjennom sørporten, skal gå ut gjennom porten mot nord. Han skal ikke vende tilbake gjennom den porten som han gikk inn gjennom, men de skal gå ut rett fram for seg.
10Fyrsten skal gå inn blant de andre, når de går inn. Og når de går ut, skal de gå ut sammen. 11På festene og høytidene skal matofferet være en efa til hver okse og en efa til hver vær, og til lammene så mye som han finner for godt å gi, og en hin olje til hver efa. 12Når fyrsten vil ofre et frivillig offer - et brennoffer eller fredsoffer som frivillig offer til Herren, da skal de åpne for ham den porten som vender mot øst, og han skal ofre sitt brennoffer og sine fredsoffer slik som han gjør det på sabbatens dag. Så skal han gå ut igjen, og når han er gått ut, skal porten lukkes. 13Som brennoffer til Herren skal du hver dag ofre et årsgammelt lam uten lyte, hver morgen skal du ofre det. #2Mos 29:38,39. 14Og som matoffer til det skal du hver morgen ofre en sjettedels efa og en tredjedels hin olje til å væte melet med. Det er et matoffer for Herren - forskrifter som skal gjelde evig, for all tid. 15Slik skal de hver morgen ofre lammet og matofferet og oljen. Det skal være et stadig brennoffer. 16Så sier Herren Herren: Når fyrsten gir noen av sine sønner en gave, så er det hans arv. Det skal tilhøre hans sønner, det er deres arv og eie.
17Men når han gir en gave av sin arv til en av sine tjenere, så skal det tilhøre ham inntil frihetsåret, men så skal det komme tilbake til fyrsten. Bare hans sønner skal hans arv tilhøre. #3Mos 25:10. 18Fyrsten må ikke ta noe av folkets arv, så han driver dem bort fra deres eiendom. Av sin egen eiendom skal han la sine sønner arve, så mitt folk ikke skal bli spredt ved å miste sine eiendommer. #45:8. 1Kong 21:2,16.
Steder hvor offeret skal kokes
19Så førte han meg gjennom den inngangen som var ved siden av porten, til de hellige rommene som var bestemt for prestene, og som vendte mot nord. Og se, der var en plass ytterst mot vest.
20Og han sa til meg: Dette er den plassen hvor prestene skal koke skyldofferet og syndofferet, og hvor de skal bake matofferet, så de ikke behøver å bære det ut i den ytre forgården og derved hellige folket. #44:19. 3Mos 6:19,20. 21Så lot han meg gå ut i den ytre forgården, og førte meg omkring til forgårdens fire hjørner. Og se, det var en mindre gård i hvert hjørne av forgården. 22I forgårdens fire hjørner var det lukkede gårder, førti alen lange og tretti alen brede. De fire gårdene i hjørnene hadde samme mål. 23Og det gikk en ring av mur rundt om dem, rundt om alle fire, og det var laget kokesteder under de oppmurte ringene rundt om. 24Han sa til meg: Dette er de kokehusene hvor husets tjenere skal koke folkets slaktoffer. #44:11.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.