Esekiel 45
NB

Esekiel 45

45
Utskifting av landet
1Når dere skifter ut landet ved loddkasting, skal dere avgi en gave til Herren, et hellig stykke av landet, tjuefem tusen stenger langt og ti tusen bredt. Det skal være hellig så langt det rekker på alle kanter. 2Av det skal det tas til helligdommen fem hundre stenger i lengde og fem hundre i bredde, i firkant til alle sider, og femti alen til en fri plass for den rundt omkring. #42:16 ff. 3Slik skal du, etter dette målet, måle tjuefem tusen stenger i lengde og ti tusen i bredde. Der skal helligdommen, det høyhellige, være. 4Det er en hellig del av landet. Den skal tilhøre prestene, helligdommens tjenere, som nærmer seg for å tjene Herren. Det skal være til hustomter for dem og en hellig plass for helligdommen. #48:10,11. 5Og tjuefem tusen stenger i lengde og ti tusen i bredde skal tilhøre levittene, husets tjenere. Her kan de ha byer å bo i. #48:13. 6Som eiendom for byen skal dere avgi fem tusen stenger i bredde og tjuefem tusen i lengde, ved siden av helligdommens lodd. Det skal tilhøre hele Israels hus.
7Fyrsten skal ha landet på begge sider av helligdommens område og av byens eiendom, langsmed helligdommens område og byens eiendom, dels på vestsiden, mot vest, og dels på østsiden, mot øst, og i lengde svarende til én av stammenes områder fra vestgrensen til østgrensen. #48:21.
8Dette skal han ha som sitt land, som sin eiendom i Israel, og mine fyrster skal ikke mer undertrykke mitt folk, men overlate landet til Israels hus etter deres stammer.
Om rett mål og vekt
9Så sier Herren Herren: Nå får det være nok, dere Israels fyrster! Få bort vold og ødeleggelse og gjør rett og rettferdighet. Hold opp med å drive mitt folk fra gård og grunn, sier Herren Herren. #44:6. Jer 22:3.
10Rette vektskåler og rett efa og rett bat skal dere ha. #3Mos 19:36. 5Mos 25:13 ff. Ord 16:11. Mika 6:10. 11En efa og en bat skal ha samme mål, så en bat er tiendedelen av en homer, og en efa tiendedelen av en homer. Etter homeren skal deres mål rette seg. 12En sekel skal være tjue gera. En mine skal hos dere være tjue sekel, tjuefem sekel, femten sekel. #2Mos 30:13. 4Mos 3:47.
Om offergaver
13Dette er den offergaven dere skal gi: en sjettedels efa av en homer hvete, og likeså skal dere gi en sjettedels efa av en homer bygg.
14Den fastsatte avgift av olje, av en bat olje, er en tiendedels bat av en kor - det går ti bat på en homer, for en homer er ti bat - 15og av småfeet ett lam av to hundre fra Israels vannrike beitemark til matoffer og til brennoffer og fredsoffer til å gjøre soning for dem, sier Herren Herren. 16Alt folket i landet skal være skyldig til å yte denne offergaven til fyrsten i Israel. 17Fyrsten skal ha plikt til å ofre brennoffer og matoffer og drikkoffer på festene og nymånedagene og sabbatene, på alle Israels høytider. Han skal ofre syndofferet og matofferet og brennofferet og fredsofrene for å gjøre soning for Israels hus.
Om høytider
18Så sier Herren Herren: I den første måneden, på den første dagen i måneden, skal du ta en ung okse uten lyte, og du skal rense helligdommen for synd. 19Presten skal ta noe av syndofferets blod og stryke på husets dørstolper og på de fire hjørnene av alterets avsats og på dørstolpene i porten til den indre forgården. 20Likeså skal du gjøre på den sjuende dagen i måneden for deres skyld som har syndet av vanvare eller uvitenhet, og slik skal dere gjøre soning for huset. #3Mos 4:27 ff. 5:17 ff. Sal 19:13. 21I den første måneden, på den fjortende dagen i måneden, skal dere holde påske. Da skal dere ete usyret brød i sju dager. #3Mos 23:5 ff. 22På den dagen skal fyrsten ofre en okse til syndoffer for seg og for alt folket i landet. 23På festens sju dager skal han ofre Herren et brennoffer, sju okser uten lyte og sju værer uten lyte hver dag i de sju dagene, og som syndoffer en geitebukk hver dag. 24Som matoffer skal han ofre en efa til hver okse og en efa til hver vær og en hin olje til hver efa. #46:5,7,11. 25I den sjuende måneden, på den femtende dagen i måneden, på festen, skal han ofre lignende offer i sju dager, både syndofferet og brennofferet, både matofferet og oljen.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.