Esekiel 44
NB

Esekiel 44

44
Templets østport
1Så førte han meg tilbake mot helligdommens ytre port, som vendte mot øst. Den var lukket. 2Og Herren sa til meg: Denne porten skal være lukket, den skal ikke åpnes, og ingen skal gå inn gjennom den. For Herren Israels Gud har gått inn gjennom den. Derfor skal den være lukket. 3Men fyrsten skal, fordi han er fyrste, ha lov til å sitte der og holde måltid for Herrens åsyn. Han skal gå inn gjennom portens forhall, og samme vei skal han gå ut. #46:8.
Intet urent må komme inn i helligdommen
4Så førte han meg gjennom nordporten til plassen foran huset, og jeg så, og se, Herrens herlighet fylte Herrens hus. Og jeg falt ned på mitt ansikt. #43:5,3.
5Og Herren sa til meg: Menneskesønn! Gi akt og se med dine øyne og hør med dine ører alt det jeg sier deg om alle forskriftene og alle lovene om Herrens hus. Og du skal legge nøye merke til inngangen til huset og alle utgangene fra helligdommen. 6Du skal si til de gjenstridige, til Israels hus: Så sier Herren Herren: Det får nå være nok med alle deres motbydelige gjerninger, Israels hus, #45:9. 4Mos 16:3,7. 1Pet 4:3. 7at dere har latt fremmede med uomskåret hjerte og uomskåret kjød komme inn i min helligdom og være der, så mitt hus ble vanhelliget, mens dere bar fram min mat, fett og blod, og slik brøt min pakt, for ikke å nevne alle deres andre avskyeligheter. 8Dere tok ikke vare på det som var å ivareta i mine helligdommer. Men dere satte andre i stedet for dere til å ta vare på det jeg ville ha ivaretatt i min helligdom. 9Så sier Herren Herren: Ingen fremmed med uomskåret hjerte og uomskåret kjød skal komme inn i min helligdom, ingen av alle de fremmede som bor blant Israels barn.
Bare Sadoks sønner skal være prester
10Ja, også de levittene som gikk bort fra meg da Israel for vill og forvillet seg bort fra meg etter sine motbydelige avguder, de skal bære sin misgjerning.
11De skal være tjenere i min helligdom, oppsynsmenn ved husets porter og tjenere i huset. De skal slakte brennofferet og slaktofferet for folket, og de skal stå for deres ansikt og tjene dem. #4Mos 16:9. 12Fordi de tjente dem for deres motbydelige avguders åsyn og var en fristelse til synd for Israels hus, derfor har jeg løftet min hånd imot dem, sier Herren Herren, og de skal bære sin misgjerning. 13De skal ikke nærme seg til meg for å tjene meg som prester, eller for å nærme seg til noen av mine hellige ting - de høyhellige. Men de skal bære skammen for de motbydeligheter som de har gjort seg skyldige i. 14Jeg vil sette dem til å ta vare på det som er å ivareta i huset, med alt arbeidet der og alt som der skal gjøres. 15Men de levittiske prestene, Sadoks sønner, som tok vare på det som var å ivareta i min helligdom, da Israels barn forvillet seg bort fra meg, de skal tre nær til meg for å tjene meg, og de skal stå for mitt åsyn og bære fram for meg fett og blod, sier Herren Herren. #40:46. 43:19. 48:11. Jer 33:18.
16De skal gå inn i min helligdom, og de skal tre nær til mitt bord for å tjene meg, og de skal ta vare på det jeg vil ha ivaretatt.
Om prestenes tjenester
17Når de går inn gjennom portene til den indre forgården, da skal de kle seg i linklær. Det skal ikke komme ull på dem når de tjener i portene til den indre forgården eller i huset.
18De skal ha luer av lin på hodet og benklær av lin om hoftene. De skal ikke binde om seg med noe som gjør at de svetter. #2Mos 28:42. 39:28. 19Når de går ut i den ytre forgården, til folket i den ytre forgården, skal de ta av seg de klærne som de har forrettet tjeneste i, og legge dem ned i de hellige rommene. Og de skal ta på seg andre klær og ikke gjøre folket hellig med sine klær. #42:14. 2Mos 30:29. 3Mos 6:11. 20De skal ikke rake hodet og heller ikke la håret vokse fritt, de skal klippe sitt hodehår. #3Mos 19:27. 21:5. 21Vin skal ingen av prestene drikke når de går inn i den indre forgården. #3Mos 10:9 ff. 22En enke eller en kvinne som hennes mann har skilt seg fra, skal de ikke ta til kone, men bare jomfruer av Israels ætt. Men de kan ta en enke som er enke etter en prest. #3Mos 21:7,13,14. 23De skal lære mitt folk å skjelne mellom hellig og vanhellig og forklare dem forskjellen mellom urent og rent. #3Mos 10:10. Kol 3:16. 24I rettssaker skal de stå fram og dømme, etter mine forskrifter skal de dømme i dem. Mine lover og bud skal de holde på alle mine høytider, og mine sabbater skal de holde hellige. 25Ingen av dem må gå inn til et lik, så han blir uren. Bare når det gjelder far eller mor eller sønn eller datter eller bror eller en søster som ikke har tilhørt noen mann, kan de gjøre seg urene. #3Mos 21:1 ff. 26Når han så er blitt ren igjen, skal de telle sju dager for ham. 27Den dagen han går inn i helligdommen, inn i den indre forgården, for å tjene i helligdommen, skal han ofre sitt syndoffer, sier Herren Herren. 28Deres arvedel skal være den at jeg er deres arv. Noen eiendom skal dere ikke gi dem i Israel. Jeg er deres eiendom. #4Mos 18:20. 5Mos 10:9. 18:2. Jos 13:33. 29Matofferet og syndofferet og skyldofferet skal de ete, og alt bannlyst i Israel skal høre dem til. #3Mos 27:21. 4Mos 18:14. 30De første fruktene av all førstegrøde av alle slag og hver offergave av alle slag, av alle offergaver, skal tilhøre prestene. Og det første av brøddeigen skal dere gi presten, så velsignelse må komme over ditt hus. #4Mos 15:20,21. 18:13. 31Selvdøde eller istykkerrevne fugler eller dyr skal prestene ikke ete. #2Mos 22:31. 3Mos 22:8. 5Mos 14:21.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.