Esekiel 17
NB

Esekiel 17

17
Ørnen og vintreet
1Herrens ord kom til meg, og det lød så: 2Menneskesønn! Sett fram en gåte for Israels hus og tal til dem i en lignelse. 3Du skal si: Så sier Herren Herren: Den store ørnen med store vinger og lange vingefjær, med full fjærham og brokete farger, kom til Libanon og tok bort toppen av sederen. 4Den brøt av den øverste kvisten* og førte den til kjøpmannslandet og satte den i kremmerbyen**. #*kong Jojakin, 2Kong 24:17. **Babel. 5Så tok den et skudd av landets vekster og satte det i dyrket mark. Den plantet det på et sted hvor det var mye vann. Den satte det likesom et piletre. 6Det vokste opp og ble til et vintre som bredte seg vidt ut, men var lavt av vekst, for at dets ranker skulle vende seg til ørnen, og dets røtter være under den. Det ble til et vintre som satte greiner og skjøt løvrike kvister. 7Men det var en annen stor ørn med store vinger og mange fjær, og se, vintreet bøyde sine røtter bort imot den. Fra det jordstykket det var plantet i, strakte det sine ranker bort til den, for at den skulle vanne det. 8Det var plantet på en god mark, på et sted hvor det var mye vann, så det kunne skyte greiner og bære frukt og bli et herlig vintre. 9Si: Så sier Herren Herren: Skal det trives? Skal han ikke rykke røttene opp og rive frukten av, så alle dets spirende blad tørker bort? Det trengs ikke stor styrke og mye folk til å rive det opp med rot. 10Se, det er plantet. Skal det trives? Skal det ikke tørke bort, tørke helt bort, så snart østavinden rører ved det? I den jorden hvor det vokser, skal det tørke bort. 11Og Herrens ord kom til meg, og det lød så:
12Si til den gjenstridige ætten: Vet dere ikke hva dette er? Si: Se, Babels konge kom til Jerusalem og tok kongen* og høvdingene og førte dem til seg i Babel. #*Jojakin, 2Kong 24:12 ff. 13Han tok en av kongeætten* og gjorde en pakt med ham og tok ham i ed, og de mektige i landet tok han med seg, #*Sidkia, 2Kong 24:17. 14for at det skulle være et uanselig kongerike og ikke opphøye seg, men holde pakten med ham og bli stående. 15Men han falt fra ham og sendte sine bud til Egypt, for at de skulle gi ham hester og mye folk. Skal han ha fremgang? Skal den som gjør slikt, slippe unna? Skal han kunne bryte en pakt og slippe unna? #2Kong 24:20. Jer 52:3. 16Så sant jeg lever, sier Herren Herren: Han skal dø i Babel, i landet til den kongen som gjorde ham til konge, for han foraktet eden han ga ham, og brøt pakten han sluttet med ham. 17Farao skal ikke komme ham til hjelp i krigen med en stor hær og mye folk, når det blir kastet opp en voll og bygd skanser for å utrydde mange liv. 18Han foraktet eden og brøt pakten, enda han hadde gitt hånden på det. Alt dette har han gjort, han skal ikke slippe unna. 19Derfor sier Herren Herren: Så sant jeg lever, eden som han sverget ved meg, men likevel foraktet, og pakten som han gjorde ved meg, og likevel brøt, den vil jeg for visst la komme over hans hode. 20Jeg vil strekke ut mitt garn over ham, og han skal fanges i mitt nett. Jeg vil føre ham til Babel og gå i rette med ham der, for den troløshet som han har vist mot meg. #12:13. 32:3. 2Kong 25:6 ff. 21Alle flyktningene fra alle hans krigsskarer skal falle for sverdet, og de som blir igjen, skal bli spredt for alle vinder. Og dere skal kjenne at jeg, Herren, har talt.
En kvist av sederens topp (Messias)
22Så sier Herren Herren: Da vil jeg ta en kvist* av den høyeste sederens topp og plante den. Fra dens øverste kvister vil jeg bryte av et fint skudd, og jeg vil plante det på et høyt, høyt fjell. #Jes 11:1. 53:2. *Messias, av Davids ætt.
23På Israels høye fjell vil jeg plante det, og det skal skyte greiner og bære frukt og bli til en herlig seder. Og alle slags fugler, alt som har vinger, skal bo under det. I skyggen av dets greiner skal de bo. #Dan 4:12. Matt 13:32. 24Alle markens trær skal kjenne at jeg, Herren, har gjort et høyt tre lavt og et lavt tre høyt, et friskt tre tørt og et tørt tre grønt. Jeg, Herren, har sagt det, og jeg skal gjøre det. #21:26. 1Sam 2:8. Luk 1:52.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.