2 Mosebok 37
NB

2 Mosebok 37

37
Paktens ark med nådestolen
1Besalel laget arken av akasietre, to og en halv alen lang og halvannen alen bred og halvannen alen høy. #25:10-20. 2Han kledde den med rent gull, både innvendig og utvendig, og han laget en gullkrans på den rundt omkring. 3Han støpte fire gullringer som han festet i de fire føttene på arken, to ringer på den ene siden og to på den andre. 4Så laget han stenger av akasietre og kledde dem med gull, 5og han stakk stengene inn i ringene på sidene av arken, så arken kunne bæres. 6Så laget han en nådestol av rent gull, to og en halv alen lang og halvannen alen bred. #25:17 ff. 7Og han laget to kjeruber av gull. I hamret arbeid laget han dem og satte dem ved begge endene av nådestolen, 8en kjerub ved den ene enden og en kjerub ved den andre enden. Han laget kjerubene i ett med nådestolen, en på hver ende av den.
9Kjerubene holdt vingene utspent og oppløftet, så de dekket over nådestolen med vingene. De vendte ansiktet mot hverandre, mot nådestolen vendte kjerubene sitt ansikt.
Skuebrødsbordet
10Så laget han bordet av akasietre, to alen langt og en alen bredt og halvannen alen høyt. #25:23-29. 11Han kledde det med rent gull og laget en gullkrans på det rundt omkring. 12Og han laget en list på det av en hånds bredde rundt omkring, og rundt om listen laget han en gullkrans. 13Så støpte han fire gullringer til det og satte ringene i de fire hjørnene på de fire føttene. 14Like ved listen satt ringene til å stikke stengene i, så bordet kunne bæres. 15Stengene laget han av akasietre og kledde dem med gull. Med dem skulle bordet bæres. 16Så laget han karene som skulle stå på bordet, av rent gull, fatene og skålene som hørte til bordet, og begrene og kannene som det skulle ofres drikkoffer med.
Lysestaken
17Og han laget lysestaken av rent gull. I hamret arbeid laget han den. Både foten på den og stangen, begrene og knoppene og blomstene var i ett med lysestaken. #25:31-39. 18Seks armer gikk ut fra dens sider, tre på den ene siden og tre på den andre. 19Det var tre beger formet som mandelblomster med knopp og blomst på den første armen, og tre beger formet som mandelblomster med knopp og blomst på den andre armen. Slik var det på alle de seks armene som gikk ut fra lysestaken. 20På selve lysestaken var det fire beger formet som mandelblomster med knopper og blomster, 21én knopp under de to første armene i ett med den, og én knopp under de to neste armene i ett med den, og én knopp under de to øverste armene i ett med den - én knopp under hvert par av de seks armene som gikk ut fra lysestaken.
22Både knoppene og armene var i ett med staken, alt sammen var ett hamret arbeid av rent gull. 23Så laget han sju lamper til lysestaken og lysesakser og brett av rent gull til den. 24Han brukte én talent rent gull til lysestaken og alle redskapene som hørte til den.
Røkofferalteret
25Så laget han røkofferalteret av akasietre. Det var en alen langt og en alen bredt, firkantet, og to alen høyt. Hornene på alteret var i ett med det. #30:1-5. 26Han kledde alteret med rent gull, både ovenpå og på sidene rundt omkring og på hornene. Og han laget en gullkrans på det rundt omkring. 27Han laget to gullringer til det og satte dem nedenfor kransen, på begge sider av det, to på hver side. De skulle være til å stikke stenger i, så alteret kunne bæres med dem. 28Stengene laget han av akasietre og kledde dem med gull. 29Så laget han den hellige salvingsoljen og den rene røkelsen av velluktende krydderier, slik som salve-blanderne lager den. #30:23-25,34,35.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.