2 Mosebok 36
NB

2 Mosebok 36

36
Arbeidet på tabernaklet blir utført
1Og Besalel og Oholiab og alle kunstforstandige menn, som Herren har gitt forstand og kunnskap, så de forstår seg på alt det arbeidet som skulle til for å få helligdommen ferdig, skal i ett og alt gjøre som Herren har sagt. #31:2,6. 35:30 ff. 2Og Moses kalte Besalel og Oholiab og alle kunstforstandige menn, som Herren hadde gitt kunstnergaver, alle som kjente at deres hjerte drev dem - dem kalte Moses til verket for å fullføre det. 3Og de fikk hos Moses hele den gaven som Israels barn hadde båret fram til det arbeidet som skulle utføres for å få helligdommen ferdig. Men hele folket bar fremdeles frivillige gaver fram til ham hver morgen. 4Da kom alle de mennene som forsto seg på kunst og som utførte alt arbeidet ved helligdommen, hver fra det arbeidet han var i ferd med, 5og de sa til Moses: Folket bærer fram mye mer enn det trengs til det arbeidet som Herren har befalt å fullføre. 6Da lot Moses rope ut i hele leiren: Ingen, verken mann eller kvinne, skal lenger bære noe fram som gave til helligdommen! Så holdt folket opp med å bære fram gaver.
7Men det som var gitt, var nok til hele det arbeidet som skulle fullføres, ja, mer enn nok. 8Og de kunstforstandige blant dem som var med i arbeidet, laget så tabernaklet av ti tepper. Av fint, tvunnet lingarn og blå og purpurrød og karmosinrød ull ble teppene laget, med kjeruber på i kunstvevning. #26:1-14. 9Hvert teppe var tjueåtte alen langt og fire alen bredt, alle teppene holdt samme mål. 10Fem av teppene festet de sammen, det ene til det andre, og likeså de fem andre teppene.
11Og de laget hemper av blå ull i kanten på det ene teppet, ytterst der hvor begge skulle festes sammen. Det samme gjorde de i kanten på det ytterste teppet, der hvor den andre sammenføyningen skulle være. 12Femti hemper laget de på det ene teppet, og femti hemper laget de ytterst på det andre teppet der hvor de skulle festes sammen. Hempene var rett mot hverandre, den ene mot den andre. 13Og de laget femti gullkroker og festet teppene til hverandre med krokene, så tabernaklet ble et sammenhengende telt. 14Så laget de tepper av geitehår til å dekke over tabernaklet, elleve slike tepper laget de. 15Hvert teppe var tretti alen langt og fire alen bredt. Alle de elleve teppene holdt samme mål. 16Så festet de fem av teppene sammen for seg og seks for seg. 17De laget femti hemper i kanten på det ene teppet, ytterst der hvor de skulle festes sammen, og likeså femti hemper i kanten på det andre teppet, der hvor de skulle festes sam-men.
18Og de laget femti kobberkroker til å feste teppene sammen med så det ble ett dekke. 19Over dekket laget de et varetak av rødfargede værskinn og oppå det et varetak av takasskinn. 20Plankene til tabernaklet laget de av akasietre og reiste dem på ende. 21Hver planke var ti alen lang og halvannen alen bred. 22På hver planke var det to tapper, med en tverrlist imellom. Slik gjorde de med alle plankene til tabernaklet. 23Og av plankene som de laget til tabernaklet, reiste de tjue planker på den ene siden, som vendte mot sør, 24og førti fotstykker av sølv laget de til å sette under de tjue plankene, to fotstykker under hver planke til å feste begge tappene i. 25Likeså laget de tjue planker til tabernaklets andre side, den som vendte mot nord,
26og til dem førti fotstykker av sølv, to fotstykker under hver planke. 27Til baksiden av tabernaklet, mot vest, laget de seks planker. 28Og to planker laget de til tabernaklets hjørner på baksiden. 29De var dobbelte nederst, og likeså øverst til den første ringen. Slik gjorde de med dem begge på hvert av hjørnene.
30Slik ble det åtte planker med sine fotstykker av sølv, seksten fotstykker, to under hver planke. 31Så laget de tverrstenger av akasietre, fem til plankene på den ene siden av tabernaklet 32og fem til plankene på den andre siden, og fem til plankene på baksiden av tabernaklet, mot vest. 33Den mellomste tverrstangen satte de slik at den gikk tvers over midt på plankeveggen, fra den ene enden til den andre. 34Plankene kledde de med gull. Og ringene på dem, som tverrstengene skulle stikkes i, laget de helt av gull. Tverrstengene kledde de også med gull. 35Så laget de forhenget av blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint, tvunnet lingarn. De gjorde det i kunstvevning med kjeruber på. 36Og de laget fire stolper av akasietre til forhenget og kledde dem med gull. Hakene på dem var av gull, og de støpte fire fotstykker av sølv til dem. 37Til teltdøren laget de et teppe av blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint, tvunnet lingarn med brodert arbeid. 38Og til teppet laget de fem stolper med sine haker. De kledde stolpehodene og stengene med gull. Og til stolpene laget de fem fotstykker av kobber.