2 Mosebok 31
NB

2 Mosebok 31

31
Herren vil utruste håndverkere
1Herren talte til Moses og sa: 2Se, jeg har kalt Besalel, sønn av Uri, Hurs sønn, av Juda stamme. #17:10. 35:3 ff. 36:1 ff. 38:22.1Krøn 2:20. 3Og jeg har fylt ham med Guds Ånd, med visdom og med forstand og med kunnskap og med dyktighet til alle slags arbeid, #1Kong 7:14. 4til å tenke ut kunstverker, til å arbeide i gull og i sølv og i kobber 5og til å slipe steiner til innfatning og skjære ut i tre, til å utføre alle slags arbeid. 6Og se, jeg har gitt ham til medhjelper Oholiab, Akisamaks sønn, av Dans stamme, og alle de menn som forstår seg på kunst, har jeg gitt visdom i hjertet, så de kan gjøre alt det jeg har sagt deg: 7sammenkomstens telt, vitnesbyrdets ark og nådestolen over den, og alt som hører teltet til, #35:10 ff.
8og bordet med det som hører til, og lysestaken av rent gull med alt som hører til den, og røkofferalteret 9og brennofferalteret med alt som hører til, og vaskekaret med sitt fotstykke, 10og embetsdrakten og de hellige klærne til Aron, presten, og presteklærne til hans sønner, #28:4 ff. 35:19. 11og salvingsoljen og røkelsen av velluktende krydderier til helligdommen. De skal i ett og alt gjøre slik som jeg har sagt dem.
Sabbatsbudet
12Og Herren sa til Moses: 13Tal til Israels barn og si: Mine sabbater skal dere holde, for det er et tegn mellom meg og dere fra slekt til slekt, for at dere skal vite at jeg er Herren som helliger dere. #20:8,12,20. 14Derfor skal dere holde sabbaten. Den skal være hellig for dere. Den som vanhelliger den, skal visselig lide døden. Hver den som gjør noe arbeid på den dagen, han skal utryddes av sitt folk. #35:2. 4Mos 15:32,35. 15Det er seks dager til å arbeide i, men på den sjuende dagen skal det være høyhellig sabbat, hellig for Herren. Hver den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen, skal visselig lide døden.
16Og Israels barn skal ta vare på sabbaten, så de holder den slekt etter slekt, en evig pakt. 17Den skal være et evig tegn mellom meg og Israels barn. For i seks dager skapte Herren himmelen og jorden, og på den sjuende dagen hvilte han og holdt seg i ro. #v.13. 20:10. 1Mos 2:2,3. 18Og da Herren hadde talt ut med Moses på Sinai berg, ga han ham vitnesbyrdets to tavler, steintavler, skrevet med Guds finger. #32:16. 34:28. 5Mos 4:13. 9:10.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.