Amos 5
NB

Amos 5

5
En klagesang over Israel
1Hør dette ordet, en klagesang som jeg istemmer over dere, Israels hus! #Jer 7:29. Esek 19:1. 2Hun er falt, hun skal aldri reise seg mer, jomfruen Israel. Hun ligger forlatt på sin egen grunn, det er ingen som reiser henne opp. 3For så sier Herren Herren: Den byen som tusen drar ut av, skal ha hundre igjen, og den byen som hundre drar ut av, skal ha ti igjen, i Israels hus.
Kall til omvendelse
4For så sier Herren til Israels hus: Søk meg, så skal dere leve! #5Mos 4:29. 1Krøn 28:9. Jes 55:6. Hos 10:12. Sef 2:3.
5Søk ikke til Betel, og kom ikke til Gilgal, og dra ikke over til Be’er-Sjeba! For Gilgal skal bli ført i fangenskap, og Betel bli til intet. #Hos 4:15. 6Søk Herren, så skal dere leve! Ellers skal han komme over Josefs hus som en ild, og den skal fortære, og Betel skal ikke ha noen til å slokke. #3:14. Jes 55:6. Hos 8:14. 7De gjør retten om til malurt og kaster rettferdigheten til jorden! #6:12. Jes 5:20. 8Han som har skapt Sjustjernen og Orion og lar dødsskygge bli til morgen og gjør dagen mørk som natten, han som kaller på havets vannmasser og øser dem ut over jorden - Herren er hans navn! #9:6. 1Mos 7:17. Job 38:31. Sal 104:20. 9Han er den som lar ødeleggelse lyne fram mot den sterke og fører ødeleggelse over den faste borg! 10På tinget hater de den som hevder retten, og de avskyr den som taler sannhet. #Jes 29:21. 59:15. 11Dere tråkker ned den hjelpeløse og tar avgift i korn av ham. Derfor skal dere ikke få bo i de husene av hoggen stein som dere selv har bygd, og ikke få drikke vin fra de herlige vingårdene som dere selv har plantet. #5Mos 28:39. Ord 22:16. Mika 6:15. Sef 1:13. 12For jeg kjenner til de mange overtredelser og tallrike synder dere har gjort. Dere forfølger den rettferdige, tar imot bestikkelser* og bøyer retten for de fattige på tinget. #2Mos 23:6. Jes 5:23. *Se 4Mos 35:31. 13Derfor, den som er klok, han tier i denne tid, for det er en ond tid. 14Søk det gode og ikke det onde, så dere får leve. Da skal Herren, hærskarenes Gud, være med dere, slik som dere har sagt. #Sal 97:10. Jes 1:16. Rom 12:9. 15Hat det onde og elsk det gode, og la retten stå fast på tinget! Kanskje Herren, hærskarenes Gud, da vil være nådig mot Josefs rest. #Sal 34:15. Joel 2:13 ff. 16Derfor sier Herren, hærskarenes Gud, Herren: På alle torg skal det høres klagerop, og på alle gater skal de rope: Ve, ve! Bonden skal kalles til sørgehøytid, og til dem som er kyndige i sørgekvad, skal de si: Syng en sørgesang! #Jer 9:17 ff.
17I alle vingårder skal det høres klagerop. For jeg skrider fram midt iblant dere, sier Herren. #2Mos 12:12. Jes 16:10. 18Ve dem som lengter etter Herrens dag! Hva vil dere med Herrens dag? Den er mørke og ikke lys. #Jes 5:30. Jer 30:7. Joel 1:15. 2:2. Mal 2:17. 19Det er som når en flykter for en løve, men støter på en bjørn, og når han kommer hjem og støtter seg til veggen med hånden, blir han bitt av en orm. #9:3. Job 20:24. Jer 48:44. 20Ja, Herrens dag er mørke og ikke lys, belgmørk og uten lysskjær. 21Jeg hater og forakter de høytidene dere feirer, og festene dere holder, byr meg imot. #Ord 15:8. Jes 1:11 ff. Jer 6:20. Mal 2:3.
22For om dere ofrer meg brennoffer og matoffer, finner jeg ikke behag i dem, jeg ser ikke på deres fredsoffer av gjøkalver. #Sal 50:8 ff. 51:18 ff. Jer 14:12. Hos 8:13. 23La meg slippe dine larmende sanger! Jeg vil ikke høre på ditt harpespill. #Esek 26:13. 24Men retten skal komme veltende som vann, og rettferdigheten som en alltid strømmende bekk. 25Bar dere fram for meg slaktoffer og matoffer i ørkenen i de førti årene, Israels hus? #Apg 7:42. 26Nei, dere bar teltet til kongen deres og fotstykket til avgudsbildene, deres guds stjerne, som dere hadde laget. 27Jeg vil føre dere bort i fangenskap, langt bortenfor Damaskus, sier han som har navnet Herren, hærskarenes Gud. #4:13.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.