Amos 4
NB

Amos 4

4
1Hør dette ordet, dere Basan-kyr* på Samarias fjell! Dere som undertrykker de hjelpeløse, som knuser de fattige, som sier til deres menn: Kom med vin, så vi får drikke! #Sal 22:13. Fork 4:1. 5:7.#*Samarias rike kvinner. Det mest velfødde kveget fantes i Basan. 2Herren Herren har sverget ved sin hellighet: Se, dager kommer over dere da dere skal slepes bort med haker, og den siste rest av dere med fiskekroker. 3Dere skal gå ut gjennon bruddene i muren, hver rett fram for seg, og dere skal bli slengt bort til Hermon, sier Herren.
Herren straffet Israel
4Gå til Betel og synd! Gå til Gilgal og synd til gagns! Bær hver morgen fram deres slaktoffer, hver tredje dag deres tiender, #5Mos 14:28. Esek 20:39. Hos 4:15. 12:12.
5la røk av syret brød stige opp som takkoffer, og tillys frivillige offer og kunngjør det! For slik vil dere jo gjerne ha det, dere Israels barn, sier Herren Herren. #3Mos 2:11. 7:13. Mika 2:11. 6Jeg lot dere gå med tom munn i alle deres byer og lot dere mangle brød i alle deres hjem. Men dere har ikke omvendt dere til meg, sier Herren. #Jer 5:3. Hos 7:10. Hag 2:17.
7Jeg har holdt tilbake regnet for dere da det ennå var tre måneder igjen til høsten. Jeg lot det regne over én by, men ikke over en annen. Ett jordstykke fikk regn, og et annet jordstykke tørket bort, fordi det ikke kom regn på det. #1Kong 17:1. Jer 14:4. Hag 1:11. 8To og tre byer ravet av sted til én og samme by for å drikke vann, men fikk ikke nok. Men dere har ikke omvendt dere til meg, sier Herren. #Jer 14:3,4. Esek 4:16,17. Hag 1:6. 9Jeg har slått dere med kornsot og rust*, gresshoppene åt opp deres mange hager og vingårder og fikentrær og oljetrær. Men dere har ikke omvendt dere til meg, sier Herren. #5Mos 28:22,38. Joel 1:4. Hag 1:11. 2:17.#* se 5Mos 28:22 10Jeg har sendt pest blant dere som i Egypt. Jeg har drept deres unge menn med sverdet og latt deres hester bli hærfang. Jeg lot stanken fra deres hær stige opp i nesen på dere. Men dere har ikke omvendt dere til meg, sier Herren. #2Mos 9:3. Jes 9:13. Jer 11:22. 11Jeg har omstyrtet byer iblant dere, slik som Gud ødela Sodoma og Gomorra, og dere ble som en brann revet ut av ilden. Men dere har ikke omvendt dere til meg, sier Herren. #1Mos 29:24,25. 5Mos 29:23. Hos 11:8.
Gjør deg rede til å møte din Gud!
12Derfor vil jeg gjøre dette med deg, Israel. Og fordi jeg vil gjøre slik med deg, Israel: Gjør deg rede til å møte din Gud! #v.2 ff. 2:13 ff. 3:11 ff. 13For se, han som danner fjellene og skaper vinden og åpenbarer sine tanker for mennesket, han som gjør morgenrøden til mørke og farer fram over jordens høyder - Herren, hærskarenes Gud, er hans navn. #5:8. Sal 65:7. Jes 40:12.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.