Apostlenes gjerninger 15
NB

Apostlenes gjerninger 15

15
Apostelmøtet i Jerusalem
1Det kom da noen ned fra Judea og lærte brødrene slik: Hvis dere ikke blir omskåret etter den skikk vi har fra Moses, kan dere ikke bli frelst. #v.24. Gal 5:2. Fil 3:3. 2Det oppsto da strid, og Paulus og Barnabas fikk et heftig ordskifte med dem. Det ble da bestemt at Paulus og Barnabas sammen med noen andre av dem skulle dra opp til apostlene og de eldste i Jerusalem, og legge dette spørsmålet fram for dem. #Gal 2:1 ff. 3Menigheten fulgte dem da et stykke på vei. Så dro de gjennom Fønikia og Samaria. Her fortalte de om hedningenes omvendelse, og dette vakte stor glede hos alle brødrene. 4Da de kom til Jerusalem, ble de mottatt av menigheten og apostlene og de eldste, og de fortalte om alt det Gud hadde gjort ved dem. #14:23-27. 5Men det reiste seg noen av fariseernes parti som hadde tatt ved troen, og de sa: De må bli omskåret, og en må pålegge dem å holde Mose lov. #11:2. 1Kor 7:19. 6Apostlene og de eldste kom da sammen for å overveie denne saken.
7Da det nå oppsto et skarpt ordskifte, reiste Peter seg og sa til dem: Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro. #10:1 ff. 11:18. 8Og Gud, som kjenner hjertene, ga dem vitnesbyrd, idet han ga dem Den Hellige Ånd likesom oss. #1:24. 10:44-47. 9Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han også deres hjerter. #10:34. 11:17. 26:18. Ef 5:26. 10Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke som verken våre fedre eller vi var i stand til å bære? #Matt 23:4. Rom 3:20. Gal 5:1. 11Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde, på samme måte som de. #Rom 3:24. 5:15.#2Kor 8:9. Gal 2:16. Ef 2:13-18. 12Da tidde hele mengden, og de hørte på Barnabas og Paulus, som fortalte hvor store tegn og under Gud hadde gjort blant hedningene ved dem.
13Etter at de hadde talt, tok Jakob til orde og sa: Brødre, hør på meg!
14Simon har fortalt hvordan Gud fra først av sørget for å ta ut av hedningene et folk for sitt navn. #v.7,9. Sak 2:15. Åp 22:17. 15Og med dette stemmer profetenes ord overens, som det står skrevet: #Amos 9:11,12. 16Deretter vil jeg vende tilbake og igjen bygge opp Davids falne hytte. Det nedbrutte av den vil jeg igjen bygge opp, og jeg vil gjenreise den, #Jer 12:15. 17for at resten av menneskene skal søke Herren, ja, alle hedningefolkene som mitt navn er blitt nevnt over. Så sier Herren, han som gjør dette #Sal 14:2. Jes 55:6. 18som han har visst fra evighet av. #Jes 45:21. 19Derfor mener jeg at vi ikke skal gjøre det vanskelig for dem av hedningene som omvender seg til Gud. 20Men vi skal skrive til dem at de skal avholde seg fra det som er smittet av avgudene, og fra hor og fra det som er kvalt og fra blod. #1Mos 9:4. 3Mos 3:17. 17:14. 5Mos 12:23.#1Kor 10:14,20. 1Tess 4:3. 21For Moses har fra gammel tid av noen som forkynner ham i hver by, og han blir opplest i synagogene hver sabbat. #13:15. 22Da vedtok apostlene og de eldste sammen med hele menigheten å velge ut noen menn blant seg og sende dem til Antiokia sammen med Paulus og Barnabas. De valgte Judas, med tilnavnet Barsabbas, og Silas, som var ledende menn blant brødrene, 23og ved deres hånd skrev de dette: Apostlene og eldstebrødrene hilser brødrene av hedningene i Antiokia og Syria og Kilikia: 24Da vi har fått høre at noen som er kommet fra oss, har forvirret dere med sin tale og vakt uro i deres sjeler - vi har ikke gitt dem noe oppdrag - #Gal 2:4. 5:10. 25syntes det godt for oss, etter at vi er kommet til enighet i denne saken, å velge noen menn og sende dem til dere sammen med våre kjære brødre Barnabas og Paulus, 26menn som har våget sitt liv for Herren Jesu Kristi navns skyld. 27Vi sender da Judas og Silas, og de skal også muntlig gjøre det samme kjent for dere. 28For Den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge på dere noen annen byrde enn de helt nødvendige tingene: #v.25. 5:32. 29at dere avstår fra avgudsoffer og blod og det som er kvalt, og hor. Om dere tar dere i vare for dette, vil det gå dere godt. Lev vel! 30De som ble sendt av sted, kom da ned til Antiokia. De samlet hele menigheten og ga dem brevet. 31Da de hadde lest det, gledet de seg alle over trøsten de fikk. #13:48. 32Judas og Silas, som selv var profeter, talte meget til oppmuntring og styrke for brødrene. 33Da de hadde vært der en tid, lot brødrene dem dra tilbake med ønske om fred til dem som hadde sendt dem. 34Men Silas fant det best å bli der.
Den andre misjonsreisen
35Paulus og Barnabas ble en tid i Antiokia. De lærte og forkynte Herrens ord og evangelium sammen med mange andre. 36Da det var gått en tid, sa Paulus til Barnabas: La oss dra tilbake og besøke brødrene i alle byene der vi forkynte Herrens ord, og se hvordan de har det!
37Barnabas ville da også ha med Johannes med tilnavnet Markus. #12:12,25. 13:5. 38Men Paulus mente at de ikke skulle ta med ham som hadde forlatt dem i Pamfylia og ikke gått med dem i arbeidet. #13:13. 39Det ble da så bitter uenighet at de skiltes fra hverandre. Barnabas tok med seg Markus og seilte av sted til Kypros. 40Men Paulus valgte Silas til å følge seg. Så dro han ut, etter at brødrene hadde overgitt ham til Herrens nåde. #v.27. 14:26. 41Og han dro gjennom Syria og Kilikia og styrket menighetene.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.