Sakarja 4:8

Sakarja 4:8 NB

Og Herrens ord kom til meg, og det lød så
NB: Norsk Bibel 88/07
Del