Sakarja 4:4

Sakarja 4:4 NB

Og jeg tok til orde og sa til engelen som talte med meg: Hva er dette, herre?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del