Sakarja 4:14

Sakarja 4:14 NB

Da sa han: Det er de to salvet med olje* som står hos all jordens herre.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del