Sakarja 1:13

Sakarja 1:13 NB

Og Herren svarte engelen som talte med meg, med gode og trøstefulle ord.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del