Høysangen 6:8

Høysangen 6:8 NB

Seksti dronninger er det og åtti medhustruer og jomfruer uten tall.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del