Høysangen 6:5

Høysangen 6:5 NB

Vend dine øyne bort fra meg, for de overvelder meg! Ditt hår er som en flokk geiter som leirer seg nedover Gilead.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del