Høysangen 6:4

Høysangen 6:4 NB

Du er vakker som Tirsa, min kjæreste, skjønn som Jerusalem, skremmende som hærskarer med sine banner.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del