Høysangen 6:12

Høysangen 6:12 NB

Før jeg visste av det, førte min sjel meg opp på mitt edle folks vogner.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del