Høysangen 5:6

Høysangen 5:6 NB

Jeg lukket opp for min elskede, men min elskede hadde vendt om og gått bort. Min sjel var ute av seg selv over hans ord. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke. Jeg ropte på ham, men han svarte meg ikke.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del