Høysangen 5:5

Høysangen 5:5 NB

Jeg sto opp for å åpne for min elskede - mine hender dryppet av myrra, mine fingrer av flytende myrra, som vætte håndtaket på låsen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del