Høysangen 5:4

Høysangen 5:4 NB

Min elskede rakte sin hånd inn gjennom luken. Da ble mitt hjerte rørt for hans skyld.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del