Høysangen 5:2

Høysangen 5:2 NB

Jeg sover, men mitt hjerte våker. Da høres min elskedes røst - han banker på: Lukk opp for meg, min søster, min kjæreste, min due, du fullkomne! For mitt hode er fullt av dugg, mine lokker av nattens dråper.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del