Høysangen 5:15

Høysangen 5:15 NB

Hans ben er marmorstøtter, som står på fotstykker av fineste gull. Hans skikkelse er som Libanon, utsøkt som sedrene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del