Høysangen 5:13

Høysangen 5:13 NB

Hans kinn er som velluktende blomstersenger, som det vokser krydderurter i. Hans lepper er som liljer, de drypper av flytende myrra.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del