Høysangen 5:12

Høysangen 5:12 NB

Hans øyne er som duer ved rennende bekker. De bader seg i melk, de er innsatt som edelsteiner.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del