Høysangen 5:1

Høysangen 5:1 NB

Jeg er kommet til min hage, min søster, min brud! Jeg har plukket min myrra og mitt krydder. Jeg har spist min honningkake og min honning. Jeg har drukket min vin og min melk. Venner, et og drikk! Drikk dere glade, mine kjære!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del