Høysangen 3:9

Høysangen 3:9 NB

En bærestol laget kong Salomo seg av Libanons trær.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del