Høysangen 3:8

Høysangen 3:8 NB

Alle er de væpnet med sverd, oppøvd i krig, hver med sverdet ved lend til vern mot nattens redsler.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del