Høysangen 3:7

Høysangen 3:7 NB

Se, det er Salomos bærestol med seksti krigsmenn omkring, av Israels krigsmenn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del