Høysangen 3:6

Høysangen 3:6 NB

Hvem er hun som kommer opp fra ørkenen, som røkstøtter, omduftet av myrra og virak, av alle kremmerens krydder?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del