Høysangen 3:5

Høysangen 3:5 NB

Jeg ber dere inderlig, dere Jerusalems døtre, ved gasellene eller ved hindene på marken, at dere ikke vekker og ikke egger kjærligheten, før den selv vil!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del